Proračun cerkljanske občine sprejet

Objavljeno: 13. 5. 2020 ob 7:54 / posodobljeno: 13. 5. 2020 ob 11:41 - Avtor: Damijan Bogataj

Sinoči so se na drugem zasedanju preko videokonference sestali člani občinskega sveta v Cerknem. Osrednjo pozornost so namenili obravnavi in sprejetju proračuna občine v drugem branju, ki ga je županova večinska koalicija gladko sprejela.

svet-cerkno-13-5-2020.jpg

Direktor občinske uprave Oton Lahajnar je po pooblastilu župana Gašperja Uršiča med prvim in drugim branjem kar nekaj proračunskih postavk spremenil in s tem zadovoljil večini svetniških želja iz prvega branja. Največ so izgubili programi posodabljanja občinskih cest, saj so iz te proračunske postavke prerazporedili rekordnih 123.000 evrov. Največji del tega bo po sprejetem proračunu občina namenila za dokončanje gasilskega doma v Otaležu, ki bi brez te finančne injekcije čakal na dokončanje še vrsto let.
Proračun so pred drugim branjem podprle vse komisije in odbori občine, svetniki pa so pred odločanjem nanizali vrsto pohval, pa tudi pomislekov. Stanko Močnik je opozoril, da mora občina začete projekte pospešeno dokončevati in predlagal dopolnilo, ki se je navezovalo na poslovanje režijskega obrata. Med najbolj zadovoljnimi je bil Jurij Kavčič, ki je ugotovil, da so njegovi nasledniki upoštevali njegovih 17 predlogov za izboljšave in je zato sprejem dokumenta podprl. Mojca Mavri je opozorila na počasno iskanje nove lokacije za pristajanje helikopterjev ter na to, da občina še vedno ni imenovala uredništva občinskega časopisa. Jožica Ortar se je obregnila ob dejstvo, da je v proračunu rezerviran denar za šolskega logopeda, zavod pa ima to delovno mesto nezasedeno. Jerca Prezelj je opozorila na to, da v prihodnje ne bi smeli zmanjševati sredstev za odmerjanje in odkupovanje zemljišč, saj je prav, da se ob sanaciji cest izvede tudi odmero zemljišč, Antonija Dakskobler pa je menila, da se sedaj daje prevelik poudarek obnavljanju cest, saj občani potrebujejo tudi kulturno dvorano, vrtec, zdravstveni dom, ... Drobljenje proračuna po njenem mnenju ne bo nikoli omogočilo izvedbe večjih projektov. Drugače pa je razmišljala Urška Lahajnar Ubajiogu in poudarila, da kar polovica občanov živi na podeželju. To pa je s centrom povezano s cestami, ki so v slabem stanju. Na to, da ljudem na podeželju ni nič podarjenega, pa je opozoril Silvo Jeram. V njegovi vasi so prebivalci ob vsaki investiciji sami zbrali delež soudeležbe in s tem pokazali veliko pripadnost kraju in občini. Aleš Zajc je bil navdušen nad odločitvijo občinske uprave, da s prerazporeditvijo sredstev zagotovi dobrih 100.000 evrov za dokončanje gasilskega doma v Otaležu.
Še pred odločanjem o celotnem proračunu so občinski svetniki razpravljali in odločali o edinem dopolnilu na proračun, ki pa ga ni vložila katera od svetniških skupin ampak občinska uprava sama. Tega so kasneje svetniki tudi sprejeli. Po 10-minutni prekinitvi zasedanja, ki jih je župan izkoristil za posvet s člani občinske uprave, je sledilo glasovanje. Proračun občine je bil sprejet brez glasu proti in samo s podporo svetnikov županove liste ter strank SD in SLS. Člani SDS in Liste Stanka Močnika niso glasovali.