Primož Ržen bo direktor komunale

Objavljeno: ponedeljek, 28. 12. 2020 ob 8:08 | Spletno uredništvo

S 1. januarjem 2021 bo začelo z delom že pred enim letom formalno ustanovljeno Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.. Na območju občine Škofja Loka bo izvajalo oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov. Javno podjetje bo vodil Primož Ržen, ki si je štiri leta izkušnje nabiral na komunali v Idriji.

skofja-loka-28-12-2020.jpg

Novo javno podjetje bo prevzelo posle od Loške komunale d.d., ki je bila doslej izvajalka gospodarske javne službe varstva okolja, 31. decembra 2020 pa ji potečejo koncesijske pogodbe. Novo javno podjetje bo izvajalo del gospodarskih javnih služb tudi v sosednji občini Železniki.

Na decembrski seji, ko so škofjeloški občinski svetniki tudi podali soglasje k imenovanju novega direktorja, so pristojni pojasnili, da se zaradi prenosa dejavnosti iz zasebnega na javno podjetje ne bo spremenilo veliko in da bodo tudi cene za uporabnike ostale na približno enaki ravni. Načrtovano je, da z Loške komunale preidejo na javno podjetje tudi vsi zaposleni.

Izbrani kandidat za direktorja, Primož Ržen, je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki izpolnjuje pogoj treh let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih, v skladu z razpisom, ki je bil objavljen 24. novembra 2020 na občinski spletni strani, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v časopisu Gorenjski glas. 

Primož Ržen bo komunalo v Škofji Loki vodil v prihodnjih štirih letih. Doslej se je kalil že v dveh komunalnih podjetjih in sicer najprej v Komunali Kranj, kjer je bil svetovalec za kakovost in analize, ter v idrijski komunali, kjer je bil desna roka direktorja Bena Fekonje oziroma vodja splošnega in finančno-računovodskega področja. V Idriji je delo finančnika opravljal vse do decembra 2019, ko je Benu Fekonji potekel mandat.

Sedanja direktorica komunale v Idriji Brigita Šen Kreže je na zadnjem zasedanju občinskega sveta povedala, da so pri pregledovanju poslovnih listin za nazaj ugotovili napačno računanje amortizacije ter še druge nepravilnosti in nedoslednosti v finančno-računovodskem sektorju javnega podjetja. Tega je štiri leta vodil Primož Ržen.

Primož Ržen je bil v zadnjem letu zaposlen v škofjeloški občinski upravi na oddelku za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo in je v imenu občinske uprave vodil projekt ustanavljanja javnega podjetja. Na razpis za direktorja se je prijavilo sedem kandidatov, komisija, ki jo je vodil podžupan mag. Robert Strah, pa je kot najprimernejšega izbrala Primoža Ržena.