AKTUALNO

Prihodnost je Rožna(ta)!

Objavljeno: sreda, 17. 11. 2021 ob 10:11 | Avtorica besedila: Zala Velkavrh - avtorja fotografij: Jože Carli in Gregor Kacin

Stari balinplac v Rožni ulici, kjer so nekoč trenirali in zmagovali člani Balinarskega kluba Škafar, je bil več kot desetletje zapuščen in ograjen z visoko ograjo. Trije Idrijčani so letos prepoznali lepoto v zaraščeni goščavi. V pol leta so prostor spremenili v nov lokalni park, ki ga bo do sredine decembra osvetljevala tudi svetlobna skulptura Luke Savića.

balinplac-17-11-2021.jpg

Pobudniki prenove Katja Martinčič, Jože Carli in Primož Pavšič so v žepnem parku ohranili nekatere elemente bivšega balinplaca. Na balinarsko zgodovino spominjata obnovljena tabla BK Škafar in utrjena peščena površina, ki je urejena na nekdanjem balinišču. V času, ko je bilo balinišče zapuščeno, so se na lokaciji samoniklo zasadila številna drevesa, med njimi gabri in javorji, na robu parka pa rasteta tudi češnja in ringlo. Najlepša in najmočnejša drevesa so pobudniki ohranili in zaščitili. S svojo poševno rastjo zdaj prostoru dajejo poseben značaj.

Manj ograj, manj smeti in več klopi

S tem, ko so okrog prostora odstranili visoko panelno ograjo, se novi park odpira proti Rožni ulici, hkrati pa se nov razgled odpre tudi proti potoku Nikova in Lapajnetovi ulici. Ob urejanju parka so s prostora počistili več vreč plastične embalaže in drugih smeti. Pobudniki so za žepni park oblikovali nov model klopi, pri katerem so namesto nog uporabili kar betonske cevi. Na neformalni otvoritvi, ki je potekala prejšnjo sredo, je bila najbolj priljubljena kratka klop z naslonom, tesno ji je sledila dolga klop brez naslona.

balinplac-17-11-2021-6.jpg

Najlepša in najmočnejša drevesa so pobudniki ohranili in zaščitili. S svojo poševno rastjo zdaj prostoru dajejo poseben značaj.

Ponoči park osvetljujeta stisnjeni roki

Park še ni osvetljen - čeprav v njem še stojijo reflektorji, ki so osvetljevali balinišče, ti ne delujejo več. Namesto javne razsvetljave letos park osvetljuje skulptura slovenskega umetnika Luke Savića Kot v nebesih, tako na zemlji. Skulptura, ki bo v parku stala do 10. decembra, preiskuje mejo med vidnim in nevidnim, materialnim in duhovnim, pa tudi med različnimi epizodami iz zgodovine umetnosti. Motiv stiska rok je hkrati dejanje harmonije ter gesta, ki združuje nebo in zemljo. V Idrijo je skulptura pripotovala z največjega britanskega festivala svetlobne umetnosti Light Night Leeds.

Urejalo se bo tudi nekdanje gostišče Soča

Ureditvi parka v Rožni ulici sledijo premiki po celotni ulici. Občina Idrija trenutno pripravlja spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), s katero bo uredila parkirišča za objektom Soča in vilo Treven, parkirišča ob balinišču in EKO otok. Izdelana bo tudi zasnova celovite prenove Rožne ulice do Aumeškega trga, s katero želijo na občini urediti parkiranje na ulici in jo hkrati narediti bolj prijetno. Nova ureditev bo v čim večji meri ohranjala zelenje na ulici, v okviru OPPN pa se bo uredilo tudi lastništvo na območju balinišča.

balinplac-17-11-2021-4.jpg