Preventivna akcija za učence vozače

Idrija, 16. novembra 2019

uredništvo

Minuli četrtek dopoldne so na idrijski osnovni šoli organizirali posebno preventivno akcijo, s katero so učence spodbujali k varnemu udejstvovanju v prometu.

os-idrija-vozaci-15-11-019.jpg

Idrijsko osnovno šolo obiskuje okoli 700 otrok in kar tretjina teh je vozačev, ki se vsak dan v šolo in domov vozijo z avtobusi oziroma kombiji. Zanje so v sodelovanju s Policijo, avtoprevoznikom Nomago in z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Idrija organizirali učno uro varnega čakanja na postajališčih, vstopanja in izstopanja na avtobus in prečkanja cestišča. Pozornost pa so namenili tudi varnemu in kulturnemu vedenju na avtobusu. Vse slišano so učenci preizkusili tudi na terenu. Po šolski poti so iz šole odšli proti avtobusni postaji Idrija. Tam je učence najprej nagovoril policist Edvard Miklavčič in jim nazorno pokazal vse pasti v prometu, na katere morajo biti učenci vozači še posebej pozorni.

os-idrija-vozaci-15-11-019-2.jpg

Med vožnjo do Spodnje Idrije in nazaj so učenci prisluhnili opažanjem, ki jih med prevažanjem otrok zaznavajo šoferji avtobusa, o pomenu varnostnega pasu tudi v avtobusu, o vedenju potnikov, ki na avtobusu ni sprejemljivo. V Spodnji Idriji so učenci vozači izvedli varno zapuščanje avtobusa in varno prečkanje ceste. Učna ura je bila izpeljana v treh ponovitvah.

Quotation-Marks.jpg

V želji, da bomo podobne uspešne akcije izvajali tudi v prihodnje, se zahvaljujemo Policiji Idrija, prevozniku Nomago in Združenju šoferjev in avtomehanikov Idrija, ki že vrsto let aktivno sodelujejo z OŠ Idrija in pomagajo pri vzgoji učencev vozačev na področju varnosti v prometu.

Zdenka Skrt,

pomočnica ravnateljice

na OŠ Idrija

»V želji, da bomo podobne uspešne akcije izvajali tudi v prihodnje, se zahvaljujemo Policiji Idrija, prevozniku Nomago in Združenju šoferjev in avtomehanikov Idrija, ki že vrsto let aktivno sodelujejo z OŠ Idrija in pomagajo pri vzgoji učencev vozačev na področju varnosti v prometu,« je za Idrijske novice povedala Zdenka Skrt, pomočnica ravnateljice na Osnovni šoli Idrija.