AKTUALNO

Predsednik vlade nagradil 11 Idrijčanov

Objavljeno: četrtek, 22. 7. 2021 ob 8:27 | Spletno uredništvo

Župan Občine Idrija Tomaž Vencelj in poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite Samuel Kosmač iz Nove Gorice sta na svečanosti v prireditvenem prostoru Pr’Golitu na Mestnem trgu v Idriji podelila posebna priznanja, ki jih je Vlada Republike Slovenije podelila 11 posameznikom in organizacijam iz Občine Idrija.

Listino s podpisom predsednika vlade ter spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 vlada podeljuje za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni covid-19.
V nagovoru ob začetku svečane podelitve je župan Tomaž Vencelj spomnil vse zbrane na čas pred letom in pol, ko smo se vsi čez noč znašli v izrednih zdravstvenih razmerah. Zahvaljujoč tradicionalni iznajdljivosti in zavezani k sodelovanju so Idrijčani reševali problem za problemom in se ob tem s potrebno strpnostjo in spoštljivostjo neprestano tudi učili. Z današnjega gledišča se zdijo nekateri ukrepi nenavadni in pretirani, takrat pa so bili skladni z ravnjo znanja in navodili strokovnjakov.
Poveljnik Boštjan Brelih je poudaril, da so se vse službe in posamezniki v Občini Idrija izkazali z iznajdljivostjo in zavzetostjo. Le s takim načinom je bilo moč probleme reševati sproti in v dobro vseh. 
Boštjan Brelih, poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Idrija je tudi prejemnik spominskega znaka. Prejel ga je za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni covid-19, za vzorno vodenje štaba in usklajevanje vseh dejavnosti in deležnikov.
Občinski štab civilne zaščite Idrija je spominski znak prejel za vestno in požrtvovalno opravljanje nalog ob epidemiji. Urejal in usklajeval je dejavnosti za zagotovitev oskrbe občanov, nabavo zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo ter ostale potrebne dejavnosti. Štab je zagotovil tudi osnovna sredstva za varno delovanje vseh nujnih javnih služb v občini. S potekom, ukrepi in informacijami je redno obveščal javnost prek medijev in na terenu.
Enota prostovoljcev Občinskega štaba civilne zaščite Idrija in Enota poverjenikov Občinskega štaba civilne zaščite Idrija sta bili nagrajeni za vestno, požrtvovalno in vzorno opravljanje nalog pri oskrbi občanov iz ranljivih skupin z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Za izdelavo ter delitev osebne zaščitne opreme in zdravili v času epidemije.

Gasilska zveza Idrija si je priznanje zaslužila tako, da je s svojimi enotami vestno in požrtvovalno opravljala svoje naloge. Vzorno je sodelovala z občinskim štabom CZ Idrija. Izvedli so številne aktivnosti izobraževanj in usposabljanj gasilcev in podjetij za posredovanja ob epidemiji. Spominski znak je namenjen vsem devetim gasilskim društvom, združenim v zvezo.
Komunala Idrija d.o.o. je prejela priznanje za vestno in požrtvovalno delo na področju delovanja vseh dežurnih služb. Te so skrbele za nemoteno odvažanje smeti, oskrbo občanov s pitno vodo, vzdrževanje javnih cest in poti ter izvajanje ostalih komunalnih storitev in zagotavljanje potrebščin za dezinfekcijo prostorov.
Podjetji Kolektor in Hidria sta bili nagrajeni za pomoč pri obvladovanju in preprečevanju okužb na delovnih mestih in v lokalnem okolju ter za zgledno sodelovanje z občinskim štabom CZ Idrija ob epidemiji.
Predsednik vlade Janez Janša je lastnoročno podpisal tudi listino s priznanjem za Uroša Štucina iz Spodnje Idrije, ki je ob začetku epidemije v vsesplošnem pomanjkanju zaščitne opreme dobavil veliko količino zaščitnih mask brez posredniške provizije.
Radio Cerkno in ABC Merkur sta bila nagrajena kot osrednji regionalni medijski hiši za vestno in korektno opravljeno delo pri informiranju občanov o ukrepih in napotkih občinskega štaba CZ Idrija za obvladovanje izrednih razmer v času epidemije.
Prejemniki listin s spominskim znakom so bili ob izkazani pozornosti lokalne skupnosti in predsednika vlade Janeza Janše zadovoljni. Župan Tomaž Vencelj se je ob koncu srečanja vsem prejemnikom zahvalil in povzel upanje vseh, da se taka epidemija ne sme nikoli več ponoviti.

foto: Robert Zabukovec

Vse službe in posamezniki v Občini Idrija so se izkazali z iznajdljivostjo in zavzetostjo. Le s takim načinom je bilo moč probleme reševati sproti in v dobro vseh.

nagrajenci-22-7-21.jpg
znak nagrajenci-22-7-21.jpg

BOŠTJAN BRELIH

poveljnik CZ Idrija