AKTUALNO

Pouk naj poteka v šoli!

Objavljeno: sreda, 1. 9. 2021 ob 7:24 | Damijan Bogataj

Osnovna šola Idrija sodi med največje javne izobraževalne zavode v državi, saj to šolsko leto pod njenim okriljem nabira osnovnošolsko znanje kar 730 otrok. Ravnateljica Ivica Vončina z optimizmom in upanjem, da bodo lahko šolsko leto izpeljali na klasičen način, zre v danes začeto šolsko leto.

os-idrija-24-6-2021.JPG

Tako kot na drugih šolah bodo tudi na Osnovni šoli Idrija predsednika sveta staršev izvolili v drugi polovici meseca septembra, ko se bodo na prvih sestankih srečali člani tega organa. Nad celotnim delovanjem zavoda pa bdi svet šole, ki ga bo tudi v tem šolskem letu vodila Vesna Miklavčič. Ob ravnateljici Ivici Vončina skrbita za delovanje šole še pomočnici ravnateljice Dina Rudof in Zdenka Skrt.

Med najpomembnejše pridobitve tega šolskega leta na šoli v Idriji omenjajo nove prostore za knjižnico. Ta se je vrsto let stiskala v nadstropju ob povezovalnem hodniku in bil je že skrajni čas, da knjigam namenijo primernejši prostor. Tega so našli na podstrešju novega dela šole, kjer je občina uredila svetle in zelo velike površine. Pred selitvijo knjig v novo knjižnico morajo namestiti še opremo, ki naj bi prišla še pred koncem koledarskega leta.

Osnovna šola Idrija ima letos na matični šoli 662 otrok, ob teh pa še 46 otrok na podružnici v Godoviču in osem otrok na podružnici v Zavratcu. Ob teh pod okriljem šole deluje tudi podružnična šola z nižjim standardom, v katero je letos vključenih 14 otrok. Vse otroke so organizirali v 33 razredov, v katerih bo poučevalo 84 pedagoških delavcev. Ob teh pa je na šoli v službi še 24 nepedagoških delavcev, ki skrbijo za nemoten potek pouka in za to, da se otroci in učitelji v šoli počutijo dobro.

Danes dopoldne bodo na šoli sprejeli 81 prvošolčkov, od tega jih bo kar 65 na matični šoli v Idriji, enajst jih bo v Godoviču, dva v Zavratcu, trije prvošolčki pa bodo vključeni v program z nižjim standardom

ivica-voncina-31-8-2020-6.jpg
navednice-modre_edited.png

Pred šolarji in učitelji je čas negotovosti. A tako je bilo tudi prejšnje šolsko leto. S pomočjo velike prizadevnosti vseh zaposlenih na naši šoli in ob podpori razumevajočih staršev nam je uspelo ustvariti varno in spodbudno okolje za naše učence.

IVICA VONČINA

ravnateljica Osnovne šole Idrija

Pomembna novost tega šolskega leta je po mnenju ravnateljice tudi dejstvo, da se je otroški vrtec poslovil iz šolskega poslopja. Zaradi gradnje novega vrtca v Spodnji Idriji so prejšnje šolsko leto varovanci vrtca dobili zasilne prostore v šoli, sedaj pa so se vrnili v Spodnjo Idrijo in druge oddelke vrtca na Arkovi ulici in v vrtec za gradom.

Danes dopoldne bodo na šoli sprejeli tudi 81 prvošolčkov, od tega jih bo kar 65 na matični šoli v Idriji, enajst jih bo v Godoviču, dva v Zavratcu, trije prvošolčki pa bodo vključeni v program z nižjim standardom. Seštevek vseh prvošolčkov je letos v Idriji za štiri otroke manjši kot leto pred tem predvsem na račun matične šole v Idriji, ki je imela lani 76, letos pa le 65 prvošolčkov. Korenito pa se je povečalo število teh v Godoviču, saj jih je letos kar 11, in to je skoraj enkrat več kot lani.

Ravnateljica Ivica Vončina je v izjavi za Idrijske novice pred začetkom novega šolskega leta poudarila misel, da je pred šolarji in učitelji čas negotovosti. »A tako je bilo tudi prejšnje šolsko leto. S pomočjo velike prizadevnosti vseh zaposlenih na naši šoli in ob podpori razumevajočih staršev nam je uspelo ustvariti varno in spodbudno okolje za naše učence. V novo šolsko leto stopamo opremljeni z izkušnjami, ki nam bodo pomagale, da bo negotovost postala izziv in ne težava. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo speljati šolsko leto tako, kot je za otroke najboljše – v šoli,« je zapisala ravnateljica Ivica Vončina.