Posodobili bodo občinske ceste

Objavljeno: 6. 11. 2020 ob 7:46 - posodobljeno: 6. 11. 2020 ob 9:39 | Damijan Bogataj

Osrednja točka včerajšnjega zasedanja sveta občine v Idriji je bilo prvo branje proračunov za leti 2021 in 2022. Za pripravo tega temeljnega finančnega dokumenta občine je po statutu zadolžen župan, sprejemajo pa ga občinski svetniki v dvofaznem postopku.

svet-6-11-2020-2.jpg

V uvodu k obravnavi proračunov je župan Tomaž Vencelj izpostavil nekaj okoliščin, ki so krojile pripravo proračunov za dve koledarski leti. V treh krogih posvetovanj z uslužbenci občinske uprave so se kristalizirali seznami projektov, ki jih je župan umestil v občinski proračun. Pred oblikovanjem tega se je večkrat srečal tudi s predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki dokument podpirajo.

Kot je na zasedanju občinskega sveta poudaril župan Tomaž Vencelj, občina v prihodnjih dveh letih načrtuje izpeljavo petih večjih projektov na področju cestne infrastrukture. Na seznam so umestili rekonstrukcijo in obnovo ceste od Idrije preko Rebra do Dolov v dveh fazah, ureditev pločnikov in javne razsvetljave na Triglavski ulici, ki je ena najslabše opremljenih v občini, ceste na območju Jeličnega vrha, Mrzlega vrha in Vojskega.

Na seznam so umestili rekonstrukcijo in obnovo ceste od Idrije preko Rebra do Dolov v dveh fazah, ureditev pločnikov in javne razsvetljave na Triglavski ulici, ceste na območju Jeličnega vrha, Mrzlega vrha in Vojskega.

Med pomembne investicije se uvršča tudi dokončanje gradnje novega vrtca in prenova pritličja osnovne šole v Spodnji Idriji, ki bo dobila tudi novo razdelilno kuhinjo.

Med pomembne investicije se uvršča tudi dokončanje gradnje novega vrtca in prenova pritličja osnovne šole v Spodnji Idriji, ki bo dobila tudi novo razdelilno kuhinjo. Z deli naj bi končali tudi na poslopju osnovne šole v Idriji, kjer so ob energetski sanaciji objekta na prej neizkoriščenem podstrešju pridobili prostor za veliko knjižnico in računalniško učilnico.

S sredstvi omrežnine, ki jih komunala vsak mesec pobira od lastnikov vodovodnih in kanalizacijskih priključkov, bo občina plačala gradnjo čistilne naprave v Godoviču.

Veliko denarja pa bo občina prihodnje leto namenila za izdelavo projektne dokumentacije, s katero bo v prihodnjih letih kandidirala na razpisih za pridobitev sredstev nove kohezijske sheme in za pridobitev sredstev, ki jih država obljublja občinam za okrevanje po epidemiji koronavirusa.

Občina bo potrebni denar za delovanje dobila iz dohodnine in finančne izravnave, preko katere država zagotavlja denar za delovanje lokalnih skupnosti. Za manjkajoči del pa bo občina najela še nekaj kreditov. Kot je pojasnila vodja finančne službe Margerita Strnad Kos, je ta trenutek povprečna občina v državi zakreditirana za 449 evrov na občana, občina Idrija pa le za 190 evrov na občana. Okoli 60.000 evrov manj pa bo občina v prihodnjem letu dobila zaradi zmanjševanja števila prebivalcev ter manjšega števila otrok in starejših.

449 evrov na občana

je ta trenutek zadolžena povrečna slovenska občina

190 evrov na občana

je ta trenutek zadolžena idrijska občina

navednice-modre_edited.png
bojan-rezun---22-11-017.jpg

Na vseh področjih se proračunske postavke povečujejo, za kulturo pa ostajajo sredstva enaka. Vsi v teh dneh pogrešamo kulturne dogodke in zato bi bilo prav, da bi tudi v proračunu na postavki javni kulturni projekti dobili primerno podporo.

BOJAN REŽUN

V razpravi je Bojan Režun ugotovil, da so v »občini spet najpomembnejši asfalti, zapostavlja pa se področje kulture. Na vseh področjih se proračunske postavke povečujejo, za kulturo pa ostajajo sredstva enaka. Vsi v teh dneh pogrešamo kulturne dogodke in zato bi bilo prav, da bi tudi v proračunu na postavki javni kulturni projekti dobili primerno podporo«. Bojan Režun je še ugotovil, da bo občina v prihodnjih dveh letih nekaj denarja dala vsaki krajevni skupnosti za organizacijo krajevnega praznika in se ob tem vprašal, kdo bo praznike organiziral, saj so krajevna kulturna društva tudi zaradi financiranja v velikih težavah. Župana Tomaža Venclja je še spomnil na participativni proračun, ki še ni uresničen, saj včasih tudi zelo majhne izboljšave ljudem ogromno pomenijo.

Franci Medic je razpravljal o tem, da bi morala občina več investirati v izboljšanje pogojev življenja, s čimer bi ljudi spodbudili k priseljevanju v Idrijo. Mladi Idrije ne vidijo kot mesto svoje prihodnosti. Po njegovem mnenju bi morala občina okrepiti komuniciranje in informiranje, ki je za delovanje vsake lokalne skupnosti zelo pomembno. »V občini Idrija podjetja vsako leto dobivajo nagrade za visokotehnološke uspehe iz česar lahko sklepamo, da nam sivih celic ne manjka. Idrija pa kljub temu ni privlačna za mladino.«

dole-6-11-2020.jpg

Robert Šinkovec se je strinjal s predlogom župana, da se več denarja nameni za urejanje cest na podeželju. Kljub temu pa je pogrešal opredelitev najpomembnejših investicij za občino. Ugotovil je, da je občina podhranjena na področju kulture, pogreša pa jasno usmeritev in investicije v športne parke ter v kulturne objekte. »Na prihodkovni strani proračuna se sredstva manjšajo, povečujejo pa se plače občinski upravi za vsaj 15 % in s takim položajem se ne morem strinjati,« je še povedal Robert Šinkovec.

Direktor občinske uprave Gregor Prezelj je pojasnil, da bodo plače zaposlenih v občinski upravi tudi v prihodnjih dveh letih ostale na enaki ravni kot doslej. So skladne z veljavno umestitvijo uslužbencev v plačilne razrede. Potrdil pa je, da se javnim uslužbencem postopoma vračajo dodatki, ki so jim bili v času ekonomske krize odvzeti.

Erik Logar je pozitivno ocenil sodelovanje občinske uprave s predsedniki krajevnih skupnosti pri oblikovanju proračuna in dodal, da bi morala občina sofinanciranju športa nameniti več javnih sredstev. Predlagal je še, da bi občina najboljšim športnikom namenila posebno prireditev in jim s tem dala priznanje za njihove dosežke.

Miha Velikanje je ugotovil, da s tem proračunom krajevne skupnosti res »dobivajo neko veljavo in se jih tudi posluša«. Strinjal se je s tem, da občina vlaga več denarja v ceste, saj se s tem izboljšuje prometna varnost ter dodal, da bo po novem vsaka krajevna skupnost dobila nekaj sredstev za organizacijo krajevnega praznika, kar je po njegovem mnenju zelo dobro.

Podžupan Branko Lapajne je v razpravi ugotovil, da visoko izobražena mladina dela v tej občini ne dobi in zato ga poiščejo drugod. »Plače v idrijskih tovarnah so korenito nižje od plač v tovarnah, ki so 30 ali 40 kilometrov stran in zato izobražena mladina odhaja. Nekaj let se vozijo, potem pa se preprosto preselijo bližje delovnim mestom,« je še dodal Branko Lapajne.

Do 13. novembra imajo občinski svetniki čas, da na občinsko upravo pošljejo pisne pripombe na predlagani proračun občine za leti 2021 in 2022.

franci-medic---13-9-019.jpg
navednice-modre_edited.png

V občini Idrija podjetja vsako leto dobivajo nagrade za visokotehnološke uspehe iz česar lahko sklepamo, da nam sivih celic ne manjka. Občina pa kljub temu ni privlačna za mladino.

FRANCI MEDIC

Petnajsta redna seja sveta občine je skladno s sklepom druge izredne seje potekala preko interneta. Na njej je sodelovalo sedemnajst občinskih svetnikov. Z aktivnim sodelovanjem na seji so imeli težave le svetniki s podeželja, saj je na območju občine več »belih lis«, kjer ni zagotovljen širokopasovni dostop do interneta. Kljub negotovosti pred začetkom seje na daljavo je bila večina svetnikov ob koncu zadovoljna s tem načinom izpeljave seje.