Poslovil se je Damjan Krapš

Objavljeno: četrtek, 6. 5. 2021 ob 16:12 - zadnja posodobitev: 7. 5. 2021 ob 21:28 | Damijan Bogataj

V sredo, 5. maja, je v bolnišnici v Šempetru po dolgotrajni bolezni umrl Damjan Krapš, nekdanji župan Občine Idrija. Po upokojitvi je zadnja leta preživel na Krasu, v Brjah pri Koprivi. 

damjan-kraps-6-5-2021.jpg

Damjan Krapš je prvih sedem let poklicne kariere deloval na področju gradbeništva v podjetju Zidgrad. Od 1975 do leta 1989 je bil zaposlen na Ateljeju za projektiranje, kjer je samostojno in v različnih ekipah vodil najrazličnejše javne projekte kot so industrijske hale, kmetijske gradnje, prva in druga gradbena faza Osnovne šole Idrija, Dom upokojencev Idrija, hale podjetja Gostol, IMP Klima v Godoviču in druge.

Kasneje se je zaposlil na Kolektorju, kjer je takratni Kaut & Buks želel investirati v nove programe v Idriji. Koordiniral je pospravljanje ostalin rudniške topilnice in se soočil z izgradnjo novega industrijskega kompleksa Kolektorja na desnem bregu Idrijce. Za povezavo proizvodnje na levem in desnem bregu Idrijce so morali zgraditi nov most čez Idrijco, ki je bil tudi rezervni most za mesto Idrija. Kolektor se je v tem času izredno angažiral in investiral ne samo v proizvodne objekte ampak tudi v ekološko sanacijo celotnega območja nekdanje Topilnice RŽS. Ob reorganizaciji služb je Krapš postal direktor družbe Eltos, ki je bila usmerjena v širši prostor. Za izgradnjo novega kompleksa je Kolektor prejel tudi občinsko nagrado za najbolje urejeno industrijsko območje.

Pogreb spoštovanega pokojnika bo v soboto, 8. maja, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Koprivi. Žara bo v mrliški vežici uro pred pogrebom.

Leta 2002 so ga Idrijčani izvolili za župana. To funkcijo je štiri leta opravljal z veliko zavzetostjo. V njegovem času so bili zasnovani in delno realizirani pomembni javni projekti kot so Osnovna šola Godovič, vodovod v Idrijskem Logu, posodobitev Keltike in sanacija predora Javornik v Godoviču, nov stanovanjski blok v Ulici svete Barbare, nova čistilna naprava in vodovod iz vodnih vrtin v Spodnji Kanomlji, ureditev stopnišča in pokopališča v Spodnji Idriji, križišče Likarca, gradnja dveh trgovskih centrov in obnova stadiona s prigraditvijo pokritega balinišča ter popravilo visečega mostu preko Idrijce. V to obdobje sodi tudi uspeh pri prepričevanju državnih organov, da je potrebno staro realčno poslopje posodobiti. V času njegovega županovanja je mestno središče Idrije dobilo novo ureditev in iz trga so se umaknili prej tam parkirani avtomobili.

Ob investicijah je Damjan Krapš skrbel tudi za področje nesnovne dediščine. Kraljica na tem področju je vsekakor idrijska čipka, ki je v času njegovega županovanja s štirimi festivali in nekaterimi briljantnimi otvoritvami presegla občinske in državne meje. Nepozabna ostaja modna revija v Modri dvorani, pa odprtje Mednarodnega centra za idrijsko čipko, ustanovitev Društva klekljaric idrijske čipke in številne razstave doma in v tujini. Tudi 340-letnica idrijske rudarske godbe je bila primerno obeležena s koncertom na gradu Gewerkenegg, godbenike pa so peljali še v Pariz, kjer so imeli dva koncerta na Marsovem polju in v Luksemburškem parku ter se predstavili kot najstarejša pihalna godba v Evropi. Občani se ga bodo spominjali tudi po tem, da je bil v času njegovega mandata uveden javni avtobusni promet med Idrijo in Spodnjo Idrijo.

Leta se je vztrajno boril z boleznijo. V sredo, 5. maja, pa je ta boj zaključil. Aktualni župan Tomaž Vencelj je družini pokojnega Damjana Krapša danes v svojem imenu in v imenu občine poslal žalno brzojavko z izrazi sožalja in spoštovanja do življenja in dela uglednega meščana. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v soboto, 8. maja, ob 11. uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Koprivi. Žara bo v mrliški vežici uro pred pogrebom.