AKTUALNO

Podražitve občinskih taks ne bo

Objavljeno: sreda, 24. 11. 2021 ob 7:33 - zadnja posodobitev: 24. 11. 2021 ob 8:18 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Idrijski občinski svetniki so na zadnjem zasedanju soglašali s predlogom župana Tomaža Venclja in sprejeli sklep, s katerim bodo vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za določitev izhodiščne cene stavbnih zemljišč, za vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, v letu 2022 enake kot letos. Na isti vrednosti bo ostala tudi vrednost točke za izračun občinskih taks.

Občinski svetniki so soglasno sprejeli tudi predlog malega rebalansa proračuna za prihodnje leto. V njem so povečali sredstva za Lokalni energetski koncept. Zmanjšali so sredstva za zdravstveno zavarovanje občanov in mrliško ogledno službo ter pogrebnine, saj po novem te stroške pokriva državni proračun. Za nakup novega rentgenskega aparata v ZD Idrija bo občina prihodnje leto namenila 60.000 evrov. Nekaj več denarja bodo namenili tudi za povečano zaposlitev delavca v programu Dnevni center za otroke in mladostnike iz štirih ur dnevno na šest ur dnevno. S tem si bodo odprli vrata za kandidiranje na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za pridobitev dodatnih sredstev.

idrija-24-11-2021.JPG