Poclain Hydraulics v skrbi za okolje

Objavljeno: 6. februarja 2020 ob 11:42 / posodobljeno: 6. februarja 2020 ob 15:34

Podjetje Poclain Hydraulics iz Žirov še posebej v zadnjem desetletju strateško deluje v smeri trajnostnega razvoja, kar vključuje tudi odgovorno naravnanost do lokalnega okolja in do svojih zaposlenih. Skladno z uveljavljenimi standardi in pridobljenimi certifikati si prizadeva zadovoljevati potrebe svojih kupcev ter jih ves čas oskrbovati s kakovostnimi in varnimi izdelki, na katerih gradi svojo konkurenčno prednost. Ti izdelki seveda nastajajo v proizvodnih procesih, kjer podjetje posebno pozornost posveča varčevanju z energijo, skrbi za okolje ter tudi sicer odgovornemu razpolaganju z viri. Ozaveščanje glede nujnosti trajnostnega ravnanja poteka v podjetju tudi pri preverjanju dobaviteljev ter na internem nivoju, s tako naravnano korporativno politiko pa se istoveti večina zaposlenih v podjetju.

Avtorica: Miša Hrovat

Poclain_krizisce_01-RGB.jpg

Žirovski Poclain Hydraulics s svojo dolgoročno trajnostno okoljsko in tudi energijsko politiko, ki sta vpeti tako v poslovanje, snovanje in proizvodnjo kot tudi v distribucijo vrhunskih rešitev s področja hidrostatičnih pogonov, nenehno sledi zastavljenim smernicam mednarodne skupine Poclain. Tako ima žirovska družba vzpostavljene sisteme ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015) in energijo (ISO 50001:2011), ti pa so skladni s korporativno družbeno odgovornostjo.

V podjetju tako ob upoštevanju lokalne in mednarodne zakonodaje redno preverjajo stanja morebitnih okoljskih tveganj ter uresničevanja vedno strožjih energetskih zahtev, za katere morajo predvideti tudi ustrezne ukrepe, posvečajo pa se tudi presojam in nenehnemu izboljševanju izdelkov ter procesov z vidika njihove učinkovitosti. Kot pojasnjuje vodja enote Razvoj in trženje mag. Primož Pangeršič, so pozorni zlasti na učinkovito rabo energije med samim obratovanjem, skrb pa namenjajo tudi zmanjševanju teže izdelkov. Na tem mestu velja izpostaviti posebno skrb, ki jo podjetje namenja izbiri nove strojne opreme, kjer imajo prednost energijsko bolj učinkoviti izdelki, ter že ustaljenemu preverjanju dobaviteljev izdelkov, polizdelkov ali surovin glede njihove okoljske zavezanosti.

O učinkih ustreznega ravnanja z okoljem in energijo Poclain Hydraulics obvešča svoje zaposlene in tudi druge deležnike. Tako na primer uresničuje globalne zahteve kupcev, ki od svojih dobaviteljev pričakujejo učinkovito in smotrno rabo uporabljenih virov. Za rezultate na področju družbene odgovornosti se je skupina Poclain, kot najboljša med vsemi dobavitelji, že izkazala, saj je v letu 2017 za svoj način dela v tovarnah v skupini prejela tudi posebno priznanje.

Katarina Krulc, ki v družbi Poclain Hydraulics pokriva področje infrastrukture, varnosti in okolja, poudarja, da družbena odgovornost za trajnostni razvoj izdelkov in delovanje podjetja zahteva osveščene zaposlene na vseh ravneh: »Zaposleni morajo biti visoko motivirani, kar dosegamo s kakovostnim delovnim okoljem in dobrimi delovnimi pogoji, z veliko komunikacije in z izobraževanji, pa tudi z organizacijo projektnih skupin na temo inovativnosti, dela na projektih in s podporo športnim dejavnostim. Skrbimo torej, da so naši zaposleni vključeni v vse segmente dela. Tako dvigamo pripadnost zaposlenih, povezanost med zaposlenimi in agilnost, ki je za razmere na trgu zelo pomembna.«

navednice-modre.jpg

Zaposleni morajo biti visoko motivirani, kar dosegamo s kakovostnim delovnim okoljem in dobrimi delovnimi pogoji, z veliko komunikacije in z izobraževanji, pa tudi z organizacijo projektnih skupin na temo inovativnosti, dela na projektih in s podporo športnim dejavnostim. Skrbimo torej, da so naši zaposleni vključeni v vse segmente dela. Tako dvigamo pripadnost zaposlenih, povezanost med zaposlenimi in agilnost, ki je za razmere na trgu zelo pomembna.

Katarina Krulc

PH group_slika.jpg

Je med vašimi novoletnimi obljubami tudi menjava službe?

Vabimo vas na razgovor in mogoče ravno pri nas najdete želene izzive!

 

 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž)

CNC operater

 

Od vas pričakujemo:

  • V., IV., oz. III. stopnjo izobrazbe, zaželeno strojne ali kovinarske smeri

  • izkušnje v proizvodnji so prednost

 

 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas (začasno povečan obseg dela),

s polnim delovnim časom in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

 

Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo

do 29. 2. 2020 na naslovu:

 

Poclain Hydraulics d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri

ali na elektronskem naslovu: zaposlitev@poclain.com

foto: Anže Petkovšek

V mesečnih novicah, ki jih v žirovski družbi Poclain Hydraulics prejmejo vsi zaposleni, je okoljska in varnostna tematika pogosta. V njih delijo tudi praktične nasvete za varnejše opravljanje določenih delovnih nalog, ki se tičejo varovanja zdravja, ter obravnavajo posebne razmere in nujne ukrepe za njihovo reševanje. Med obravnavanimi temami so na primer pravilno dvigovanje bremen, nasveti za varovanje in zaščito, nasveti glede preprečevanja hrupa ali potratne rabe pitne vode, pa tudi klimatiziranja in drugih načinov varčevanja z električno energijo v pisarnah, kjer zaposleni uporabljajo računalnike. V podjetju organizirano zmanjšujejo tudi nastajanje plastičnih in drugih odpadkov ter se s svojimi ravnanji obnašajo vedno bolj trajnostno.

V podjetju Poclain Hydraulics so ob novem letu 2020 zaposlenim razdelili trpežne kavne skodelice ter ukinili plastične lončke. / foto: arhiv PH

poclain.jpg

Inovativno žirovsko podjetje Poclain Hydraulics, ki zaposluje 300 delavcev, 90 odstotkov svojih prihodkov ustvari z izvozno dejavnostjo, v zadnjem desetletju z novimi francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove trge k največjim svetovnim igralcem in je danes v svetu med najprepoznavnejšimi na področju ventilov za hidravlične transmisije ter med štirimi vodilnimi pri proizvodnji ventilov za zavore. Njihov celoten proizvodni program zajema ventile za zaprte in odprte tokokroge, ventile za zavore ter hidravlične naprave in preizkuševališča, proizvajajo pa tudi bate za motorje in črpalke ter aksialne motorje. Z njimi že prodirajo na tržišče transmisij in vzporedno z avtomatizacijo in robotiko za nadgradnjo proizvodnje sledijo smernicam in industrijskim standardom 4.0. Skladno s politiko skupine Poclain in z razvojem ključnih znanj stremijo k boljši učinkovitosti, odličnosti poslovanja in vrhunski kakovosti izdelkov. Tovarna v Žireh, ki je po številu zaposlenih tretja največja med desetimi tovarnami v mednarodni skupini Poclain, je danes pomemben kompetenčni center za hidravlične ventile in hidravlične naprave znotraj skupine Poclain, obenem pa tudi tehnološki center za avtomatske preizkuševalne naprave hidravličnih sestavin.

Skupina Poclain, ki ima sedež v Verberierju v Franciji, za trg razvija in proizvaja visokozmogljive hidravlične sestavine in sisteme, večinoma za hidravlične hidrostatične pogone. Sem sodijo hidravlični motorji in črpalke, hidravlični ventili, naprave, celotni sistemi ter z njimi povezana elektronika. Skupina posluje na treh kontinentih v 20 državah in z več kot 2.000 zaposlenimi letno ustvari za približno 380 milijonov evrov prihodkov. Tehnološko dovršene, energijsko varčne in okolju prijazne izdelke skupina Poclain trži preko vseh svojih 10 tovarn, več kot 20 lastnih pisarn ter 180 distributerjev po vsem svetu. Hidravlične sestavine in sistemi, ki jih razvijajo v Žireh, tako omogočajo nemoteno obratovanje številnih industrijskih delovnih strojev, zlasti v dejavnosti gradbeništva, kmetijstva, rudarstva, luškega, ladijskega in drugega transporta.