Po novem elektronski bolniški listi eBOL

Objavljeno: 18. 12. 2019 ob 7:16 / Posodobljeno: 19. 12. 2019 ob 7:08

S prvim februarjem prihodnjega leta se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali, saj bodo uvedeni elektronski bolniški listi. Delodajalci bodo do elektronskih bolniških listov, ki bodo izdani za začasno zadržanost od dela od 1. februarja 2020 dalje, obvezno dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Avtor: uredništvo 

bolniska-odsotnost.jpg
boln1.jpeg

Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma bolniški list je javna listina, ki jo zavarovancu izda njegov splošni osebni zdravnik ali otrokov zdravnik in s katero zavarovanec uveljavlja pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela.

c6b2f958559d9cd63462501b4d2cf03a.jpeg

Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem. Delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos eBOL-ov za njihove zaposlene.

S 1. februarjem 2020 pa se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali (razen izjemoma), delodajalci pa bodo do eBOL, ki bo izdan za začasno zadržanost od dela od 1. februarja 2020 dalje, obvezno dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Uvedba elektronskega bolniškega lista bo za delodajalce prinesla tudi poenostavitev oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT (eVEM) ali na podlagi pisne vloge. Pri tem je pomembno, da k vlogi po novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

Novost bo prinesla poenostavitve postopkov in prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, ki so pooblaščeni za izdajo 'zelenega' bolniškega lista, zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi (FURS), Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja bolniških listov v papirni obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete subjekte.

o_341528_1024.jpg
ZD-Idrija-241.jpg