Po 40 letih zastava spet plapola

Objavljeno: 3. 6. 2020 ob 8:49 - Avtor: Lovrenc Habe

Z nekaj dobre volje in volje do dela se da marsikaj spremeniti. To so sredi maja dokazali tudi črnovrški študentje, ki so samoiniciativno poskrbeli, da po 40 letih na vrhu Velike peči ponovno plapola zastava. Postavili so tudi nov drog in uredili vpisno knjigo za planince.

crni-vrh-2-6-2020-3.jpg

»Že nekaj časa smo se člani novega Kluba črnovrških študentov spogledovali z idejo, da v domačem kraju naredimo nekaj družbeno koristnega. Večkrat smo od starejših krajanov slišali, da je bila včasih na Veliki peči, vsaj ob večjih praznikih, izobešena slovenska zastava, prav zato smo se zaljubili v idejo, da ta običaj vrnemo v domači kraj,« so dejali člani skupine mladih iz Črnega Vrha. Glavni organizatorji projekta so bili Dejan Felc, David Pivk, Dejan Pivk, Mitja Rupnik, Štefan Pivk, Tadej Rupnik, Karlo Rudolf, Jernej Govekar in Matevž Kosmač, ki pa se zahvaljujejo vsem, ki so za izvedbo projekta prispevali svoj čas, znanje in material: Andreju Felcu, Klemnu Kavčiču, Euromogu, Ivu Pivku, Matjažu Rupniku, kmetiji Klančar in podjetju Prebil Plast.dine.

Starejši vedo povedati, da se je tradicija izobešanja zastave prekinila zaradi močnega vetra, ki zastavo poškoduje. Kako pa bodo mladi ohranjali prebujeno zanimivost, pa bo pokazal čas.

Na vprašanje, koliko časa so potrebovali, preden so ob slovenski himni v soboto, 9. maja, izobesili zastavo, so dejali, da so po ideji začeli s planiranjem, ki jim je vzelo največ časa. »V prvi vrsti smo morali najprej pridobiti dovoljenje lastnika parcele. Šele nato smo lahko začeli zbirati ideje za najbolj optimalno rešitev, ki omogoča enostavno, a še vedno zanesljivo dvigovanje in spuščanje droga in zastave. Drog smo nato odžagali in ga prepeljali v vas, kjer smo začeli z obnovo. Ideja je bila zasnovana sredi aprila z željo, da projekt doseže svoj epilog na državni praznik 1. maja, a se je stvar nekoliko zavlekla,« so še povedali študenti. 
Stroške so krili mladi krajani sami. »Največje finančno breme je predstavljala zastava, ki lahko prenese nepredvidljive razmere na Veliki peči,« pravijo in dodajajo, da bi bili veseli vsake donacije, ki bi jim pomagala poravnati nastale stroške. 
Velika peč je vzpetina nad Črnim Vrhom, čisto na vrhu pa je skalni samotar, od koder so včasih, poleg razobešanja zastave, skakali tudi padalci. Starejši vedo povedati, da se je tradicija razobešanja zastave prekinila zaradi močnega vetra, ki zastavo poškoduje. Kako pa bodo mladi ohranjali prebujeno zanimivost, pa bo pokazal čas. Glede na to, da imajo v načrtu še nekaj podobnih akcij, če bodo le dobili finančno in drugo pomoč lokalnih oblasti in podjetnikov, pa se za ohranjanje velike zastave, ki se je vidi iz doline, ni bati. Veliko pohval in želja za še več podobnih akcij na socialnih omrežjih pa priča, da si Črni Vrh želi take mladine.

navednice-rdece.jpg

Večkrat smo od starejših krajanov slišali, da je bila včasih na Veliki peči, vsaj ob večjih praznikih, izobešena slovenska zastava, prav zato smo se zaljubili v idejo, da ta običaj vrnemo v domači kraj.

crni-vrh-2-6-2020-2.jpg
crni-vrh-2-6-2020.jpg