Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II)

V Občini Idrija je zaščitenih 7 rudarskih hiš, 8 stanovanjskih blokov, celovita rudarska ulica na Rudarski ulici ter mestno središče. Poleg individualno zaščitenih je ohranjenih ter v različnih stanjih vzdrževanih okrog 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so v dobršni meri predelani in dograjeni, s čimer so lastniki izboljšali sicer bivanjske razmere, s tem pa premična in nesnovna dediščina (stavbarstvo, veščine gradnje objektov, stanovanjska/bivalna kultura, gojenje vrtnin, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje ter literarna ustvarjalnost) izginja in je vedno manj prisotna v zavesti lastnikov, lokalnega prebivalstva in turistov. S predlagano operacijo želimo vzpostaviti nove dejavnosti, ukrepe, storitve in turistične ter andragoško-pedagoške programe, s katerimi bomo nagovorili zgoraj opisano problematiko idrijske stanovanjske dediščine. 

Rezultati projekta:

 • Rudarsko hišo na Bazoviški 4 oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;

 • Oblikovali in izvajali turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turo, doživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;

 • Izdali 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);

 • Pripravili krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;

 • Vzpostavili »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;

 • Izvajali arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

Cilji projekta:

 1. Popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja

 2. Vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije

 3. Spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom

 4. Vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine

 5. Promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije

 6. Dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti

 7. Povezati deležnike na področju rudarskih hiš

Aktivnosti projekta: 

  A1: Bivanjska in prehrambena kultura Idrijčanov v 1. polovici 20. stoletja

  A2: Arhitekturno in marketinško svetovanje lastnikom rudarskih hiš

  A3: Vzpostavitev in testiranje novih turističnih produktov za mlade in skupine ter specialiste

  A4: Pisateljska rezidenca v Idrijski rudarski hiši

  A5: Doživljajski program v poletnem času v Idrijski rudarski hiši, Bazoviška 4

  A6: Priprava spletne prezentacije stanovanjske dediščine

  A7: Komuniciranje in informiranje

  A8: Vodenje in koordinacija projekta  

Vir financiranja:

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Trajanje projekta:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Partnerji v projektu:

Idrija 2020, Mladinski center Idrija, Mestni muzej Idrija, Prostorož, ABC Merkur d.o.o. Idrija

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni.jpg

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino odgovarja ABC Merkur d.o.o. Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si/sl/).