Raziskava, v sklopu katere so znanstveniki proučevali zobe, je pokazala, da sta se sodobni človek in neandertalec razvila v dve različni človeški vrsti že veliko prej, kot so domnevali.

To je v prid več argumentom in virom podatkov, ki govorijo v prid določeni stopnji neandertalčeve prilagodljivosti, prožnosti in sposobnosti, ki je nekateri znanstveniki doslej niso hoteli priznati tej človeški vrsti.

Erik Trinkaus

glavni avtor študije

fotografija je simbolična