Okrogli obletnici Cirila Kosmača

Objavljeno: 28. 9. 2020 ob 9:12 | Spletno uredništvo

Ciril Kosmač je nižjo trgovsko šolo končal v Gorici, malo maturo pa opravil leta 1928 v Tolminu. Sodeloval je v narodno revolucionarni organizaciji TIGR, bil leta 1929 aretiran in zaprt v Gorici, Kopru in Rimu. Na tržaškem procesu leta 1930 je bil zaradi mladoletnosti oproščen in pod policijskim nadzorstvom pregnan v domačo vas, od koder je 1931 pobegnil v Ljubljano. Tam je sodeloval v emigrantskih kulturnih organizacijah in časopisih.

Od leta 1938 je živel v Parizu kot štipendist francoske vlade, nato delal v jugoslovanskem diplomatskem predstavništvu. Maja 1940 se je umaknil v Marseille, od leta 1942 je delal pri slovenskih oddajah radia London na BBC. Leta 1944 je prek Barija prišel v Belo krajino in se pridružil partizanom. Delal je v uredništvu Slovenskega poročevalca, do 1946 ga je tudi urejal. Bil je urednik tednika Tovariš (1949-52) in dramaturg pri Triglav filmu (1952-55); nato svobodni književnik. Od 1961 je bil redni član SAZU.

Začetna pripovedna dela, ki jih je objavil v Ljubljanskem zvonu (1933) in Sodobnosti (1934), vsebujejo predvsem tematiko primorskega narodnega uporništva v času fašizma, jetniškega življenja in socialnih stisk (Hiša št. 14, 1934). Tudi za kasnejše zgodbe iz tolminskih vasi s stalnimi literarnimi osebami, ki odslikavajo socialno in moralno razslojenost vaške skupnosti, sta značilni dramatična zgoščenost dogajanja in humanistična poanta, povezana z idejo narodove in posameznikove svobode (Gosenica, Sreča, Kruh). Zbirka novel je izšla šele po vojni (Sreča in kruh), povojne objave iz revije Novi svet pa v zbirki Iz moje doline. V povojnem času je nastal scenarij za prvi slovenski celovečerni film Na svoji zemlji, zasnovan po noveli Očka Orel (Novi svet, 1946).

50497_36895044878_1907249_n.jpg
v otalezu 1962.jpg

Spominska fotografija z obiska v Otaležu, na dan odkritja spomenika padlim partizanom 28. oktobra 1962. Sedijo: Jože Razpet, pisatelj France Bevk, Mohor Pavšič in Anica Koler; stojijo: Tomaž Pavšič, Gabrijel Bevk, Franc Brejc, Franc Tušar in Ivan Bevk.

Roman Pomladni dan (Novi svet, 1950) je Kosmačevo najobsežnejše besedilo. Z asociativno spominsko tehniko obuja podobe 1. in 2. svetovne vojne v perspektivi pripovedovalčevega otroštva, odraščanja in dozorevanja. Delo izpričuje temeljna izhodišča Kosmačeve poetike in je pomembno kot odmik od kolektivističnih, z idejo socialističnega realizma zvezanih pripovednih del prvih povojnih let. Pomladni dan je eden najboljših romanov sodobne slovenske proze. Med novelami, ki so posamično izhajale v revijah, časnikih in drugod, so tudi besedila, s katerimi je Kosmač hotel zaokrožiti podobo domače vasi v romanu Domovina na vasi.

knjigaa.jpg
bevk.jpg
Ciril_Kosmač,_Fran_Levec,_Miško_Kranje
na svoji zemlji.jpg
knjiga.jpeg

V zadnjem ustvarjalnem obdobju se je Kosmač nagibal k pravljičnosti in ljudskemu izročilu. Novela Tantadruj (Naša sodobnost, 1959) dodaja humornim in grotesknim prvinam iz življenja vaških norčkov in razsežnostim ljudskega izročila podobo sodobnega sveta, v katerem človek izgublja upanje, sanje in ustvarjalno radost.

Posthumno so bili objavljeni fragmenti Kosmačevih pravljic Kamen in njiva ter Pravljica o maku oziroma nedokončano delo Prazna ptičnica iz leta 1935. Leta 1980 je bila Kosmaču posthumno podeljena Prešernova nagrada.

Ob letošnjem okroglem jubileju je Založba Beletrina izdala izbor 33 novel, ki jih je Kosmač v treh desetletjih, od zgodnjih tridesetih do konca petdesetih let 20. stoletja, objavil le v časopisih in revijah. Neprecenljivo je pisateljevo pričevanje iz prve roke: o tigrovskem uporu, fašističnih ječah, begunskih letih po Sloveniji in Evropi, partizanskem boju, … Knjiga, ki sta jo sestavila Andraž Gombač in pisateljeva hči Nanča Kosmač Kogej, se bere kot avtobiografija trdoživega in živega naroda. Knjigo bodo drevi predstavili v Tolminu.