Od Prostoferja do parkirišč pred pošto

Objavljeno: ponedeljek, 22. 2. 2021 ob 11:27 | Damijan Bogataj

Redno februarsko zasedanje občinskega sveta v Cerknem so člani le-tega sklenili z vprašanji in pobudami.

svet-cerkno-3-2-2021.jpg

Antonija Dakskobler je terjala pojasnila, kdaj bo začel delovati projekt Prostofer, ki bo starejšim omogočal brezplačne prevoze. Predlagala je še, naj se poleti ohrani prosta pešpot od cerkve mimo društva upokojencev, saj se bo s tem preprečilo zamakanje fasade.

Mojca Mavri je bila kritična do tega, da svetniki prejemajo gradiva za seje v več delih in pogosto zelo pozno. Predlagala je »več redoljubja pri dostavljanju gradiva«. Sosvetnike je opozorila tudi na visok jubilej Radia Cerkno, ki letos beleži že 50-letnico delovanja. Današnjim sodelavcem je zaželela še 50 let uspešnega dela.

Urška Lahajnar je pozdravila sprejetje strategije za turizem in vprašala, kako napreduje zamisel za ureditev parkirišč na Reki. Zanimalo jo je tudi, če na občini razmišljajo o sanaciji povezovalne ceste Reka – Bukovo. Povzela je pobudo občanov, da naj občinski uslužbenci aktivneje sodelujejo v reševanju raznih premoženjskih in statusnih zadev v primerih, ko gre za projekte v dobro vseh.

Marko Čadež je pogrešal zapisnike sestankov občinskega sveta, komisij in odborov ter krajevnih skupnosti na spletni strani občine. Predlagal je, naj ob rojstvu otroka občina staršem ob denarnem prispevku podari še eno medovito rastlino, saj bi s tem pospeševali čebelarstvo. Zanimalo ga je še, če se odgovorni ob načrtovanju nove ceste kaj pogovarjajo tudi o obvoznih cestah skozi Kopačnico. Predlagal je, naj občina javnosti predstavi časovnico poteka del še preden bodo dela stekla in preden bodo izbruhnili problemi.

Branka Florjančič je vprašala, kako napreduje projekt selitve zdravstvene postaje v upravno zgradbo nekdanje Ete in če so realni pogoji za izvedbo te zamisli do konca mandata tega sveta. Jurija Kavčiča pa je zanimalo, kako je projekt usklajen z Lekarno Ljubljana, ki bi rada odkupila del poslopja. Zanimalo ga je tudi, kaj je s parkirnimi mesti nasproti papirnice ob pošti, ki so le na pol zagrajena.