Od 1. aprila dalje korenita podražitev komunale

Objavljeno: 17. 4. 2020 ob 12:19 - Avtor: Damijan Bogataj

Cerkljanski občinski svetniki so na sinočnjem zasedanju sprejeli višje cene komunalnih storitev. Odvoz odpadkov se bo povišal za od 38 do 67 odstotkov.

odpadki-17-4-2020-3.JPG

Razlog za tako korenito povišanje cen tiči v dejstvu, da občina cen ni dvignila že vse od leta 2016. V tem času se je izguba kopičila in z novo ceno jo bodo morali sedaj Cerkljani poravnati.
Problematiko cen in delovanje komunale je občinskim svetnikom predstavila Brigita Šen Kreže, nova direktorica idrijske komunale, ki je na tem mestu šele od 1. aprila. Poudarila je, da je ravnanje s komunalnimi odpadki vse bolj zahtevno področje, saj se na eni strani zaostruje zakonodaja na drugi strani pa uporabniki pričakujejo kakovostno izvajanje te gospodarske javne službe po najnižjih cenah. Stroški za izvajanje te gospodarske javne službe naraščajo in ob tem se rušijo tudi dosedanji cenovni modeli. To pomeni, da so še pred letom komunalna podjetja lahko prodala ločeno zbrane frakcije odpadkov, danes pa morajo celo plačevati za to, da jih kdo sploh odpelje. Ob tem strošek dela znotraj cene storitve narašča. Za to ima zasluge vlada, ki dviguje višino zajamčene plače in s tem posredno dviguje cene komunalnih storitev.  
»Delež ločeno zbranih odpadkov v občinah Idrija in Cerkno je soliden, dalo pa bi se ga še izboljšati. Občine z zelo dobrim sistemom ločeno zbranih odpadkov dosegajo 85 %, v občini Cerkno pa občani ločujejo okoli 65 % odpadkov, kar sploh ni slabo. Za boljši rezultat se bomo morali potruditi vsi. Komunala s sistematičnim seznanjanjem občanov o smiselnosti ločenega zbiranja odpadkov in sortirno analizo, občani pa z doslednim spoštovanjem navodil,« je povedala direktorica. Sortirna analiza je namreč pokazala konkretne težave ločenega zbiranja v mikro okolju vsakega zabojnika. 

komunala-17-4-2020.jpg
Brigita-Sen-Kreze.jpg
navednice-rdece.jpg

Delež ločeno zbranih odpadkov v občinah Idrija in Cerkno je soliden, dalo pa bi se ga še izboljšati. Občine z zelo dobrim sistemom ločeno zbranih odpadkov dosegajo 85 %, v občini Cerkno pa občani ločujejo okoli 65 % odpadkov, kar sploh ni slabo.

 

BRIGITA ŠEN KREŽE

direktorica Komunale Idrija

Mateja Rejc, ki je na komunali v Idriji zadolžena za področje odpadkov, je občinskim svetnikom povedala, da komunala že 19 let redno zbira podatke o odpadkih. Iz teh zbirk podatkov je razvidno, da so rezultati zbiranja na dolgi rok ugodni, zatika pa se pri podrobnostih. Med te bi lahko šteli tudi to, da se v zabojnikih za mešane odpadke vse prevečkrat znajdejo tudi odpadki, ki bi sodili v zabojnike za embalažo.
Občina Cerkno je zadnjič dvignila cene za odvažanje odpadkov leta 2016. Od takrat do danes pa so se korenito podražili prevozi, komunala mora obračunavati amortizacijo novih smetarskih vozil, Snaga Ljubljana pa po novem zaračunava tudi najemanje 30 m3 zabojnikov za prevoz odpadkov iz Ljubevča do Ljubljane.

Občinski svetniki so sklenili, da se nove, višje cene obračunavajo glede na mesečno odpeljane količine in veljajo od 1. aprila naprej.

odpadki-17-4-2020-2.jpg

Še pred obravnavo na zasedanju sveta občine sta predlog o povišanju cen obravnavala odbora za finance in za infrastrukturo. V razpravi na zasedanju občinskega sveta je Antonija Dakskobler terjala pojasnilo, koliko bodo morali občani poplačevati za pokrivanje izgube v obdobju od zadnje podražitve in zakaj so se za kar 57 % povišali stroški dela. Ugotovila je še, da so se stroški tiskanja računov korenito povišali in da komunala posluje z občani kar preko osmih bančnih računov.
Rok Obid je predlagal, naj se komunala ob pomoči zasebnikov specializira za mletje zelenega odreza. Branko Florjančič je ob pregledovanju podatkov zanimalo, kakšna je pravzaprav izguba podjetja in kako bo to vplivalo na ceno odvažanja odpadkov. Ob dejstvu, da komunala še nima potrjenega revizijskega poročila o poslovanju v lanskem letu in da nadzorni svet še ni sprejel poslovnega načrta za letošnje leto, je Stanko Močnik povprašal s kakšnim zneskom bi občina  odkupila terjatve komunale do občanov, ki niso krivi za to, da občina ni pravočasno povišala cen. Te terjatve bi po izjavi direktorice komunale lahko pokrili z okoli 50.000 evrov velikim vložkom iz proračuna, pri čemer pa bi morali paziti, da s tem ne bi plačevali tudi zatečenih obveznosti gospodarskih družb. Na majski seji nadzornega sveta bodo obravnavali poslovni načrt za leto 2020 in ugotavljanje rezultata poslovanja za lansko leto. 
Občinski svetniki so sklenili, da se nove, višje cene obračunavajo glede na mesečno odpeljane količine in veljajo od 1. aprila naprej.