Obnova Keltike tudi med Logatcem in Želinom

Objavljeno: sreda, 5. 5. 2021 ob 8:47 - zadnja posodobitev: 5. 5. 2021 ob 12:08 | Damijan Bogataj

Poslanec Samo Bevk je v parlamentarno proceduro vložil dopolnilo k predlogu Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Dopolnilo bodo najprej obravnavali na matičnem delovnem telesu.

Zala iz zraka | foto: FlyUpToTheSky 

S tem dopolnilom želi poslanec Samo Bevk odpraviti »pomanjkljivost«, ko je pred leti iz nacionalnih načrtov za posodabljanje cestnega omrežja »slučajno« izpadla posodobitev Keltike od Želina do Logatca.

Vlada in državni zbor sta v mandatu 2014-2018 sprejela dva ključna strateška dokumenta v zvezi s prometno politiko v Republiki Sloveniji do leta 2030. Gre za Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada RS sprejela na seji 29. julija 2015 in Resolucijo o Nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, ki jo je 22. novembra 2016 sprejel Državni zbor RS.

Če bo Bevkovo dopolnilo sprejeto, potem se bo četrto razvojno os ponovno obravnavalo celovito, vključno z idrijsko-logaškim krakom te osi

navednice-modre_edited.png

Oba strateška prometna dokumenta 4. razvojno os obravnavata pomanjkljivo oziroma brez Idrijsko-Logaškega kraka 4. razvojne osi, od Želina preko Idrije in Logatca, kjer se ta cesta poveže z avtocestnim križem.

SAMO BEVK

poslanec v Državnem zboru RS

»Oba dokumenta sta v povezavi s 4. razvojno osjo v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004 in Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije iz leta 2006. Slednja dva dokumenta 4. razvojno os opredeljujeta kot povezavo v obliki črke ipsilon. Od Vidma v Italiji preko Robiča in Tolmina do Želina, Cerknega in Škofje Loke ter naprej do Domžal in od Želina preko Idrije do Logatca oziroma avtocestnega križa. Oba v začetku omenjena strateška prometna dokumenta iz let 2015 in 2016 pa 4. razvojno os obravnavata pomanjkljivo oziroma brez Idrijsko-Logaškega kraka 4. razvojne osi, od Želina preko Idrije in Logatca, kjer se ta cesta poveže z avtocestnim križem,« ugotavlja poslanec Samo Bevk.

Če bo Bevkovo dopolnilo sprejeto, potem se bo 4. razvojna os ponovno obravnavala celovito, vključno z idrijsko-logaškim krakom te osi. Rekonstrukcija oziroma posodobitev državne ceste Želin – Idrija – Logatec bi potekala v glavnem po obstoječi trasi. Potrebno pa bi bilo zgraditi obvoznici v Spodnji Idriji in Hotedršici ter nov dostop do avtoceste v Logatcu z izgradnjo obvoznice mimo Gorenjega Logatca.