Območje Gabrona kliče po prenovi

Objavljeno: 28. 10. 2020 ob 12:24 | Avtor besedila: Erik Logar

V začetku meseca oktobra so se sestali predstavniki občine, Krajevne skupnosti Mesto Idrija, Osnovne šole Idrija, Zavoda za turizem Idrija, Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, občinski urbanist in zainteresirani posamezniki. Pregledali so predstavljeno idejno rešitev za prenovo amfiteatra pred Gabronom, ocenili stanje in izmenjali poglede glede možnih rešitev pri prenovi in urejanju širšega območja okoli osnovne šole. Podane so bile tudi pobude za ureditev bližnje okolice amfiteatra v enotno funkcionalno rešitev.

gabron-28-10-2020-1.jpg

Sama lokacija bi, ob primerni ureditvi, lahko ponujala dodaten prostor v Idriji za izvajanje manjših dogodkov, bodisi kulturne, zabavne ali otroške narave. Med najbolj pereče probleme območja v okolici amfiteatra je bilo izpostavljeno (ne)odtekanje vode, saj po dežju ostane večja luža. Uporabniki tega prostora se zavzemajo tudi za preusmeritev kolesarske poti, ob sami ureditvi pa bi se lahko še bolj obeležilo uporabo te površine za nekdanji prevoz rude do topilnice v času obratovanja rudnika, ter grablje, ki so stale prav na tem območju. Kot velik prispevek k večji varnosti otrok bi bila tudi postavljena cona za kratkotrajno ustavljanje vozil, da bi lahko otroci na varen način vstopali ali izstopali v ali iz vozila ob prihodu ali odhodu iz šole ali pri obiskovanju izvenšolskih dejavnosti. Ob obravnavi pobude je bila izpostavljena tudi potreba po pripravi kataloga urbane opreme, ki bi zagotavljal, da v Idriji ne bi imeli različne opreme na različnih mestih ampak bi bila ta čimbolj poenotena.

Sodelujoči so izrazili naklonjenost podani pobudi, v prihodnje pa se pripravlja tudi predstavitev vsem zainteresiranim, ki bi na razpravi tudi podali predloge in pripombe. Še največji izziv pa bo pridobitev potrebnega denarja, da bi do realizacije teh zamisli prišlo čim prej.