Občina in Civilna zaščita obveščata

Objavljeno: petek, 13. 3. 2020 ob 20:45 / posodobljeno: sobota, 14. 3. 2020 ob 9:34

V petek, 13. marca zvečer, se je v idrijski Mestni hiši sestala ožja ekipa nosilcev odgovornih funkcij v lokalni samoupravi, šolstvu in Civilni zaščiti. Proučili so razmere po zaprtju šol in vrtcev.

civilna-zascita-13-3-2020.jpg

Iz tiskovnega sporočila občine izhaja, da bo občina od ponedeljka naprej zagotovila izredno varstvo predšolskih in šolskih otrok od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo Vrtec Idrija, OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija in OŠ Črni Vrh s podružnicami. Do tega varstva so upravičeni le zdravi otroci staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in bodo to izkazali s pisnim potrdilom oziroma izjavo delodajalca. Seznam nujnih poklicev so določili na podlagi okrožnice ministrstva, ocene Civilne zaščite in kriznega štaba Občine Idrija. Do tega varstva so upravičeni otroci staršev, ki so zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurnih v šolah in vrtcih, redarstvih in službah Civilne zaščite. V primeru, da je eden od staršev doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposelnost, možnost varstva zaradi nenujnih del, …), drugi pa v navedenih poklicih, mora biti otrok doma.
Starši iz prej omenjenih skupin morajo otroke prijaviti v varstvo

do nedelje, 15. marca, do 10. ure na enega od sledečih elektronskih naslovov:
za OŠ Idrija s podružnicami: zdenka.skrt@guest.arnes.si
za OŠ Spodnja Idrija s podružnico: janja.habe@guest.arnes.si
za OŠ Črni Vrh: irena.kenk@oscv.si
za Vrtec Idrija: nadja.brence@guest.arnes.si
Ob pisni prijavi morajo starši obvezno zapisati tudi telefonsko številko. Brez potrdila oziroma izjave delodajalca otroka v varstvo ne bodo sprejeli.
»V varstvu bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo, da upoštevate naša navodila in pravila, v okviru katerih bomo delovali v kriznih razmerah,« so še zapisali na županstvu v izjavi za javnost. Pod sporočilo za javnost sta se podpisala poveljnik Civilne zaščite Boštjan Brelih in župan Tomaž Vencelj.

Avtor: Damijan Bogataj

Sprejemali bodo le zdrave otroke staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu in to izkažejo s pisnim potrdilom oziroma izjavo delodajalca. Nujne primere poklicev so določili na podlagi okrožnice MIZŠ, Civilne zaščite in kriznega štaba občine:

 • zaposleni v zdravstvu

 • policiji

 • vojski

 • zaporih

 • komunalnih službah

 • živilskih trgovinah

 • lekarnah 

 • domovih za ostarele

 • dežurni v šolah in vrtcih

 • dežurni v redarstvih

 • dežurni v službah civilne zaščite

Starši morajo otroke prijaviti v varstvo do nedelje, 15. marca, do 10. ure na enega od sledečih elektronskih naslovov:
 

za OŠ Idrija s podružnicami: zdenka.skrt@guest.arnes.si
 

za OŠ Spodnja Idrija s podružnico: janja.habe@guest.arnes.si
 

za OŠ Črni Vrh: irena.kenk@oscv.si
 

za Vrtec Idrija: nadja.brence@guest.arnes.si