Občinski svetniki sprašujejo in predlagajo

Objavljeno: sreda, 19. 5. 2021 ob 9:15 - posodobljeno: 19. 5. 2021 ob 11:32 | Damijan Bogataj

Na zadnjem rednem zasedanju sveta občine v Idriji, ki je potekalo na daljavo preko aplikacije Zoom, so člani v zadnji točki dnevnega reda nanizali vrsto zanimivih vprašanj in pobud.

feldban-19-5-21.jpg

Karin Peternelj je opozorila na to, da je trasa Feldbana slabo označena | foto: BaŠ

Miha Velikanje je svetnike seznanil s tem, da je zadnjo soboto v Spodnji Idriji potekala čistilna akcija, ki je zelo dobro uspela. Udeleženci so na Melinah očistili območje in odstranili počitniško prikolico. Predlagal je, da bi obnovili trim stezo, pri čemer naj sodelujeta občina in krajevna skupnost.

Robert Šinkovec je predlagal naj občina podpre gostince in male trgovce, ki se po zaprtju lokalov le počasi spet odločajo za obnovitev dejavnosti. Občina naj pomaga tako, da interesentom ponudi javne površine v brezplačen najem. S tem bi omogočili hiter zagon dejavnosti in okrevanje družabnega življenja, ki ga vsi zelo pogrešamo. Župan Tomaž Vencelj je potrdil, da je to izvedljivo ob tem, da zainteresirani nosilec gospodarske dejavnosti izpolni obrazec.

Andrej Poglajen je opozoril na to, da Ministrstvo za infrastrukturo RS z občinami podpisuje sporazum o sofinanciranju projektov in vprašal, kdaj bo tak sporazum podpisala tudi Občina Idrija. Župan je potrdil, da dogovori že potekajo.

Karin Peternelj je opozorila na to, da je trasa Feldbana katastrofalno označena. Župan Tomaž Vencelj ji je pojasnil, da je nameščenih zelo veliko označevalnih tablic, ki pa so majhne in povsem zbledele.

Milovana Lukan je predlagala, naj občina oblikuje vizijo pri oblikovanju pokrajin in ta dokument naj bo potem tudi za občinski svet zavezujoč. Pohvalila je Brušerje za ureditev pohodniških poti.

vrtec-fara-19-5-2021.jpg

Branko Lapajne je napovedal odprtje vrtca v Spodnji Idriji | foto: David Tončič

bruserji-19-5-2021.jpg

Milovana Lukan je pohvalila Brušerje za ureditev pohodniških poti. | foto: FB arhiv Zavedno Brušer

Branko Lapajne je napovedal odprtje vrtca v Spodnji Idriji ob koncu meseca maja in povabil vse občinske svetnike, da se odprtja udeležijo.

Metod Habe je vprašal, če potekajo postopki za pridobitev dovoljenj za gradnjo čistilne naprave v Črnem Vrhu po načrtih in dodal, da naj bi začeli z gradnjo leta 2023. Župan Tomaž Vencelj je pojasnil, da so že vsi projekti pripravljeni in vložena je tudi vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Dorica Gnjezda je opozorila na to, da velike tovornjake priklopnike navigacija vodi po stranskih cestah proti Idriji. Označevalna tabla v Rebru očitno ni dovolj, saj niso redki primeri, ko se vlačilci odpravijo od Rebra proti Idriji. Velika večina voznikov teh vlačilcev pa prihaja iz Romunije.