Občina po denar k občanom

Objavljeno: 21. 10. 2020 ob 11:36 - posodobljeno: 21. 10. 2020 ob 12:13 | Damijan Bogataj

Na včerajšnjem rednem zasedanju občinskega sveta v Cerknem, ki je bilo predzadnje v tem letu in je potekalo preko elektronske povezave na daljavo, so občinski svetniki pogumno sprejeli vrsto odlokov, ki bodo v občinski proračun pripeljali prepotreben denar.

svet-cerkno-21-10-2020.jpg

Desetletja se je Občina Cerkno izogibala pobiranju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pobiranju vodarine, komunalnega prispevka, kanalščine in še drugim dajatvam, s katerimi so obremenjeni občani sosednjih občin. Ker je to stanje trajalo desetletja, so se na občini sedaj soočili s povsem dotrajano komunalno infrastrukturo in opozorili države, da se izteka čas za gradnjo kanalizacije na območjih, kjer te še vedno ni. Izkazalo se je celo, da tudi velik del naselja Cerkno sploh nima kanalizacijskega sistema, preko katerega bi se odplake stekale do čistilne naprave. Ta je stara 40 let in potrebna rekonstrukcije in obnove ter dograditve. Vlak, na katerem so v Bruslju delili evropski denar za take projekte, pa je že odpeljal.

Svetniki so v prvem branju sprejeli tudi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine

Skladno z zahtevami Evropske unije mora občina do leta 2023 na vseh območjih zgraditi kanalizacijske sisteme in zagotoviti čiščenje odpadnih voda

Občinski svetniki so tako sinoči prisluhnili tolmačenju predstavnika podjetja Čista dolina, ki je predstavil nezavidljivo stanje na področju komunalne opremljenosti po posameznih zaselkih v občini in zahteve države, da se to stanje nemudoma uredi. Sprejeli so tudi Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki bo podlaga za kasnejše obremenjevanje uporabnikov. V prvem branju so sprejeli tudi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine.

navednice-modre_edited.png

Če ne poberemo nič denarja, potem tudi zgraditi ne moremo nič.

GAŠPER URŠIČ, župan Občine Cerkno

Koliko bodo vsi našteti občinski odloki obremenili občane in koliko denarja se bo na podlagi teh v prihodnje stekalo v proračun občine, na zasedanju občinskega sveta niso pojasnili. V razpravi je le Branka Florjančič izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da nekateri občani vseh teh finančnih obremenitev preprosto ne bodo zmogli, župan Gašper Uršič pa je ugotovil, da »če ne poberemo nič denarja, potem tudi zgraditi ne moremo nič«. Časi, ko je bila občina Cerkno zaradi neplačevanja vseh naštetih dajatev privlačna za investitorje in posestnike, se tako iztekajo. Skladno z zahtevami Evropske unije mora občina do leta 2023 na vseh območjih zgraditi kanalizacijske sisteme in zagotoviti čiščenje odpadnih voda, kar pa je po oceni poznavalcev povsem neizvedljivo.