Občina našla 100.000 evrov za Franjo

Objavljeno: 4. 8. 2020 ob 8:33 | Spletno uredništvo

Na pobudo dolgoletnega župana in sedaj občinskega svetnika Jurija Kavčiča so cerkljanski občinski svetniki v ponedeljek, 3. avgusta, opravili razpravo in izpeljali glasovanje o rebalansu proračuna občine. Večina svetnikov je glasovala za prerazporeditev javnega denarja in nakup razpadajočega bifeja pred Bolnico Franjo za okroglih 100.000 evrov, brez da bi pred odločanjem naročili izdelavo cenitve sodno zapriseženega cenilca.

Že na zadnjem zasedanju, ki je bilo zaradi »tehnične pomote« zaprto za javnost, so svetniki zadolžili občinsko upravo, naj v popravku proračuna poišče okroglih 100.000 evrov za nakup razpadajočega bifeja pred Bolnico Franjo. Kot je na zasedanju sveta na daljavo povedala vodja finančne službe Mojca Sedej, so ukinili ali korenito okrnili proračunske postavke: promocija, modernizacija in posodabljanje cest, izvedba festivala rokodelcev, delo komisije za mladino, projekt brezplačnih prevozov za starejše in načrtovani nakup zemljišča za novo avtobusno postajo. Tako so našli okroglih 100.000 evrov za nakup bifeja pred Franjo.

svet cerkno-4-8-20.jpg

V uvodnem nagovoru občinskim svetnikom je župan Gašper Uršič povedal, da se mu zdi nakup dotrajane stavbe zelo velik zalogaj za občino. Poleg kupnine 100.000 evrov bo potrebno v nujno prenovo investirati še najmanj 150.000 evrov ter še vsaj 70.000 evrov za zunanjo ureditev območja. Na Ministrstvu za kulturo so obljubili razpis za podobne projekte, a brez točnega termina in pogojev. »Rebalans delamo brez upravljavskega načrta in cenitve objekta. Gremo z glavo skozi zid,« je še povedal župan ter svetnike opozoril na to, da bi morala imeti občina pred nakupom sprejet upravljavski načrt in strategijo razvoja. »Nakup bifeja pred Franjo v tem trenutku ocenjujem kot povsem nesmiseln, saj glavni stroški s tem objektom šele prihajajo,« je župan Gašper Uršič kategorično sklenil uvod v razpravo na zasedanju sveta občine.

Jerca Prezelj je v razpravi poudarila, da sprejemni center ob Franji nujno potrebujejo tudi Divje babe in Bevkova domačija v Zakojci. »Mislim, da si vse znamenitosti v občini zaslužijo enakovredno obravnavo. Sedaj vlagamo samo v Bolnico Franjo, na vse ostalo pa pozabljamo,« je povedala Jerca Prezelj. Predlagala je, naj občina zgradi skupni sprejemni center za vse te turistične znamenitosti v poslopju nekdanjega gasilskega doma, saj ima za njegovo prenovo že odobrena popotresna sredstva. Z bistveno manjšim vložkom bi zagotovili bistveno večji učinek, saj bi v tem poslopju deloval tudi turistično informacijski center. Opozorila je še na to, da bodo zaradi tega nakupa razpadale ceste, saj bo sedaj občina ves denar namenila za Franjo. Tam pa bo upadel tudi turistični obisk, če bodo ceste še naprej v tako slabem stanju.

Rok Obid ji je pritrdil in opozoril na to, da po njegovem mnenju bife pred Franjo nikakor ni vreden okroglih 100.000 evrov ampak bistveno manj. »S takim nakupom bomo oškodovali občino, saj nimamo nobene cenitve objekta,« je še dodal Rok Obid. Po njegovem mnenju bi morali enakopravno obravnavati tudi znamenito jamo v Ravnah. V primeru, da se bo izkazalo korenito znižanje realne vrednosti bifeja, pa bo šlo po njegovem mnenju za primer oškodovanja občinskega proračuna.

Drugačnega mnenja je bil Jurij Kavčič. Poudaril je da je Franja največji magnet za turiste na Cerkljanskem. Zavrnil je tudi tolmačenja, da naj bi šlo za previsoko ceno in to naj bi po njegovi oceni potrdili tudi cenilci. Te ocene pa bi potem zdržale tudi presojo računskega sodišča.

Za nakup se je zavzela Branka Florjančič, saj sta Franja in Divje babe temelj turistične ponudbe občine. Kritizirala je občinsko upravo in župana, saj naj bi Občina Cerkno šepala pri pridobivanju sredstev iz EU skladov.

Da so sanje o milijonih obiskovalcev v Franji in Divjih babah prava utopija, pa je menil podžupan Domen Uršič. Ob dejstvu, da se iz meseca v mesec občinski proračun krči za vsaj 20.000 evrov, je izrazil resno zaskrbljenost za prihodnost občine in javnih financ. Z mislijo na prihodnost je sosvetnike spomnil na to, da bo prej ali slej morala občina zgraditi tudi nov vrtec.

Stanko Močnik se je zavzel za nakup bifeja in dodal, da »lahko kasneje objekt tudi prodamo.« Ugotovil je, da občina res ni sposobna izvajati gostinske dejavnosti, vidi pa v EU skladih obilo priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev.

navednice-modre_edited.png

S takšnim nakupom bomo oškodovali občino, saj nimamo nobene cenitve objekta.

 

ROK OBID

občinski svetnik

100.000

evrov so našli za
nakup bifeja pred Franjo

Andraž Drešček je predlagal celostno urejanje območja tako v Franji kot v arheološkem parku Divje babe. Če bi postavili sprejemni center za oba objekta v Cerknem, bi dobili skupno izhodišče za vse turiste. To pa bi občino stalo bistveno manj od 300.000 evrov, ki jih bodo sedaj morali vložiti v Franjo. Sam pozna razvoj turizma od Bohinja do Tolmina in ve, da prej kot v petih letih ne bo nič novega v Franji. Po njegovem mnenju je cela zgodba o nakupu bifeja povsem v oblakih. »Bodimo realni. Pogum da, brez priprave vnaprej pa bo to polomija,« je povedal Rok Obid in dodal, da manjka realen pogled sosvetnikov.

Urška Lahajnar Ubajiogu se je s slikovito opombo, da »je cajt, da se kaj premakne« zavzela za nakup bifeja in opozorila, da primerjave Cerkljanske s Pomurjem niso resne. Predlagala je še, naj se občinski center za turiste uredi kar v nedokončanem poslopju na Želinu, ki stoji na križišču poti proti Franji in Divjim babam.

Mojca Mavri je pri sosvetnikih pogrešala optimizem in poudarila to, da je Franja zgled »človečnosti in solidarnosti, kar nagovarja obiskovalce vseh generacij in zato je sprejemni center potreben«.

O pomanjkanju poguma je razpravljal tudi Silvo Jeram. Po njegovem mnenju je treba »sedaj bife kupiti in potem slediti priložnostim«. Z njim se je strinjal tudi Marko Čadež, Antonija Dakskobler pa je menila, da je cena 100.000 evrov res previsoka. Jožica Ortar je ugotovila, da je žalostno, da svetniki na družbenih omrežjih pišejo take in drugačne komentarje, na seji občinskega sveta pa glasujejo drugače.

Zadnji razpravljavec pred odločanjem je bil Rok Obid, ki je slikovito ugotovil, da »smo mladi, smo pogumni, a nismo neumni, da bi šli z glavo skozi zid«. Svetniki so najprej z večino podprli dopolnilo Antonije Dakskobler in potem še rebalans proračuna. Proti so glasovali le člani županove svetniške skupine Smo taki, kot smo.

navednice-modre_edited.png

Smo mladi, smo pogumni, a nismo neumni, da bi šli z glavo skozi zid.

 

ROK OBID

občinski svetnik

navednice-modre_edited.png

Cajt je, da se
kaj premakne.

 

URŠKA LAHAJNAR UBAJIOGU

občinska svetnica

navednice-modre_edited.png

Mislim, da si vse znamenitosti v občini zaslužijo enakovredno obravnavo. Sedaj vlagamo samo v Bolnico Franjo, na vse ostalo pa pozabljamo.

 

JERCA PREZELJ

občinska svetnica