AKTUALNO

Občina in podjetniki vsak na svojem bregu

Objavljeno: sreda, 21. 7. 2021 ob 10:05 | Damijan Bogataj

Kot v jutrišnji izdaji poročajo Idrijske novice, so svetniki Občine Cerkno na 27. rednem zasedanju pregledali stališča pripravljavcev prostorske dokumentacije do dvanajstih pripomb, ki so jih v času javne razgrnitve prostorskega načrta na občino naslovili občani in gospodarske družbe. Najbolj se je zapletlo ob načrtovani spremembi namembnosti dela območja na stari Eti, kjer občina načrtuje zmanjšanje industrijske cone in preselitev zdravstvene postaje, občinske uprave ter dnevnega centra za starostnike v nekdanjo upravno zgradbo tovarne Eta. S takimi načrti se ne strinjajo lastniki proizvodnih hal v industrijski coni. Prepričani so, da tako različne dejavnosti ne morejo uspešno sobivati na istem prostoru.

stara eta-21-7-21-2.jpg

Pred leti je podjetje Eta opustilo proizvodnjo v tovarniških halah in nekdanji vojašnici, ki so jo v Cerknem zgradili v letih med obema svetovnima vojnama. Opuščene proizvodne hale je pokupilo več zasebnikov, upravno zgradbo pa za 300.000 evrov občina z idejo, da bodo v njej uredili zdravstveno postajo, lekarno, občinsko upravo in dnevni center za starostnike. Podrobnejši vpogled v veljavno prostorsko ureditev pa je pokazal, da zdravstvene postaje ni mogoče seliti na območje industrijske cone. Zato je občina začela s postopkom spreminjanja občinskega prostorskega načrta, v katerem bi zmanjšali obseg industrijske cone. Upravno zgradbo in okoliška zemljišča bi prekvalificirali v območje centralnih dejavnosti in s tem omogočili selitev zdravstvene postaje v nekdanjo upravno zgradbo Ete.

Z uveljavitvijo nove ureditve pa bi morala podjetja prilagoditi svoje delovanje novemu sosedu. To potezo so razumeli kot zelo slab obet za prihodnost podjetništva v občini, ki se sooča z odhajanjem mladih v druga okolja.

Kot je na zasedanju občinskega sveta povedala občinska urbanistka Mojca Gros, sta se delegaciji občine in podjetnikov v času javne razgrnitve dvakrat sestali in poskušali najti za obe strani zadovoljivo rešitev, a do zbližanja stališč ni prišlo. Podjetniki vztrajajo pri tem, da na zmanjševanje obrtne cone ter oteževanje poslovanja ne pristajajo. Predstavniki občine pa so prepričani, da je selitev zdravstvene postaje prava rešitev, saj je »javni interes nad interesom zasebnega kapitala«, kot je na zasedanju sveta občine povedal podžupan Domen Uršič.

navednice-modre_edited.png

Občina plana b nima
in ga tudi
ne bo iskala ...

DOMEN URŠIČ

podžupan Občine Cerkno

Razglasitev območja upravne zgradbe na stari Eti za območje centralnih dejavnosti omogoča »prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje« kot določa Pravilnik o prostorskih načrtih. Na to so po pregledu dokumentacije opozorili tudi na Ministrstvu za okolje in prostor. Predlagali so občini, naj resno prouči še druge lokacije, kamor bi lahko brez škode za delovanje industrije preselila zdravstveno postajo.

Podjetniki so sedaj soočeni z resno grožnjo, da se bo po selitvi zdravstvene postaje, lekarne in dnevnega centra za upokojence v neposredno soseščino njihovih tovarn delovanje le-teh resno otežilo. Premikati bi morali celo dovozno cesto in na račun novih sosedov zniževati raven hrupa, ki je sedaj taka, kot v vsaki industrijski coni. Kako se lahko zapletejo odnosi med industrijo in bližnjimi stanovalci, pa v Cerknem dobro vedo stanovalci in novi lastniki prostorov v nekdanji tovarni Celes. Eden od lastnikov ni našel druge rešitve kot preselitev proizvodnje na območje stare Ete in sedaj ga skrbi, da se bo zgodba ponovila.

Zmanjševanje industrijske cone je slaba rešitev tudi za prihodnost občine, pa so prepričani na območni podjetniški zbornici v Idriji. »Zmanjševanje obstoječih gospodarskih con z dolgoletno tradicijo ter uvajanje dejavnosti, ki s proizvodno dejavnostjo niso združljive, neposredno v gospodarsko cono in s tem omejitev, neizogibno pomeni oviranje razvoja podjetništva na tem območju, čemur obrtno podjetniška zbornica ostro nasprotuje,« je zapisal predsednik zbornice Rado Raspet. Na zbornici so občino pozvali naj umakne sporni predlog in prekine postopke spreminjanja urbanističnega načrta na območju industrijske cone.

Kot je moč razumeti predstavnike občine, pa temu ne bo tako. Občinska urbanistka Mojca Gros je na zasedanju sveta povedala, da bo občina s postopkom nadaljevala. Podžupan Domen Uršič pa je še dodal, da »občina plana b nima in da ga tudi ne bo iskala«.

Stanislav Eržen iz podjetja Set-trade je povedal, da so podjetniki nad nameni občine razočarani. »Namesto spodbud za hitrejši razvoj in odpiranje novih delovnih mesto smo soočeni z namero, da se industrijska cona zmanjša, kar bo imelo na dolgi rok zagotovo slabe posledice za vse. Občini smo že predlagali drugačne rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse, a pravega posluha za pametno rešitev zapleta na strani občine ni. Škoda.«

»Zmanjševanje obstoječih gospodarskih con z dolgoletno tradicijo ter uvajanje dejavnosti, ki s proizvodno dejavnostjo niso združljive, neposredno v gospodarsko cono in s tem omejitev, neizogibno pomeni oviranje razvoja podjetništva na tem območju, čemur obrtno podjetniška zbornica ostro nasprotuje,«

RADO RASPET

predsednik območne Obrtne-podjetniške zbornice