Idrijska občina ima sprejet proračun za prihodnji dve leti

Objavljeno: petek, 11. 12. 2020 ob 7:51 | Damijan Bogataj

Na včerajšnjem zasedanju občinskega sveta v Idriji so svetniki osrednjo pozornost namenili obravnavi in sprejemanju proračuna občine v prihodnjih dveh letih v drugem branju. Med prvim in drugim branjem je predlagatelj proračuna župan Tomaž Vencelj nekatere postavke proračuna spremenil na osnovi novih podatkov Ministrstva za finance in skladno s predlogi občinskih svetnikov ob prvem branju tega dokumenta.

V razpravi je Franci Medic pohvalil sodelovanje občine s krajevnimi skupnostmi in predlagal naj občina na tak način deluje tudi v prihodnje. Bojan Režun je župana spomnil na obljubo, da bo uveden participativni proračun in ugotovil, da se po dveh letih zamisel še ni uresničila. Ugotovil je, da imajo občani včasih drugačne prioritete kot predsedniki krajevnih skupnosti.

navednice-modre_edited.png

Občani imajo včasih drugačne prioritete kot predsedniki krajevnih skupnosti.

BOJAN REŽUN

navednice-modre_edited.png

V prihodnje bo manj prevozov in več dela od doma in zato podeželje nujno potrebuje širokopasovni dostop do interneta.

ROBERT ŠINKOVEC

Robert Šinkovec je pohvalil načrtovanje prometne ureditve na Koreji in to, da bo občina nekaj več denarja namenila ljubiteljski kulturi in kmetijskim gospodarstvom. Pogrešal pa je sofinanciranje EU projektov na področju telekomunikacij in to še posebej na podeželju. Urejeno širokopasovno omrežje bo v prihodnje pogoj za ohranitev poseljenosti, saj morajo sedaj mnogi delati od doma, šolarji pa se izobražujejo od doma. »V prihodnje bo manj prevozov in več dela od doma in zato podeželje nujno potrebuje širokopasovni dostop do interneta,« je še povedal Robert Šinkovec. Ugotovil je tudi, da so stroški delovanja javnih zavodov zelo visoki in se še povečujejo. »V prihodnje bo morala občina resneje paziti na te stroške, saj ti zavodi sedaj poberejo zelo veliko sredstev in zato tako malo ostane za šport in kulturo,« je še dodal Robert Šinkovec.

Milovana Lukan je sosvetnike spomnila na to, da ima za nadzor delovanja javnih zavodov občina v svetih zavodov svoje predstavnike in ti bi morali budno paziti na poslovanje zavodov in na stroške njihovega poslovanja.

Župan Tomaž Vencelj je zadovoljen ugotovil, da bosta po novem v idrijskem zavodu za turizem kot predstavnika občine delovala Franci Medic in Robert Šinkovec. »Oba dobro poznata delovanje občine in bosta zagotovo kakovostno zastopala interese občine v tem zavodu,« je še ugotovil župan Tomaž Vencelj.

Andrej Poglajen je še opozoril na to, da je participativni proračun že uspešno uveljavljen v Ajdovščini in Tolminu in to naj bi bila po njegovem mnenju primera dobrih praks.

Z 19 glasovi za in brez glasu proti ter ob tem, da dva svetnika nista želela glasovati, so občinski svetniki občinski proračun za leti 2021 in 2022 sprejeli.

Z 19 glasovi za in brez glasu proti ter ob tem, da dva svetnika nista želela glasovati, so občinski svetniki občinski proračun za leti 2021 in 2022 sprejeli