AKTUALNO

Občina bo prenovo vodila sama

Objavljeno: torek, 6. 7. 2021 ob 12:03 | Damijan Bogataj

Na nedavnem zasedanju sveta občine v Idriji so se svetniki odločali med javno-zasebnim partnerstvom in neposrednim naročilom pri energetski sanaciji štirih javnih objektov. Zamisli o javno-zasebnem partnerstvu s podjetjem Petrol niso potrdili.

Pred sklenitvijo pogodbe o energetski sanaciji po modelu zasebnega partnerstva mora občina izdelati vrsto študij in dokumentov, v katerih strokovnjaki izračunajo upravičenost takega sodelovanja. Izdelovalci študije iz podjetja Golea so študijo sklenili s priporočilom, naj Občina Idrija ne sklene pogodbe s Petrolom pri energetski sanaciji objektov. Namesto tega naj občina sanacije izpelje po načelu neposrednega naročila, saj bo na ta način sanacija izpeljana ceneje.

Na seznam nujnih energetskih sanacij javnih objektov so vpisali Modro dvorano in Športni center v Idriji ter šoli v Spodnji Idriji in Črnem Vrhu. Sprva je bil na seznamu tudi nekdanji dijaški dom, ki pa so ga kasneje z liste načrtovanih sanacij umaknili s pojasnilom, da bo poslopje v prihodnje spremenilo namembnost.

Za energetsko sanacijo naj bi občina iz kohezijskih sredstev pridobila 49 % investicije, 51% pa bi morali nameniti za te projekte iz lastnih virov.

3,5 milijona evrov

naj bi stala energetska sanacija štirih objektov

Na seznam nujnih energetskih sanacij javnih objektov so vpisali Modro dvorano in Športni center v Idriji ter šoli v Spodnji Idriji in Črnem Vrhu

Občinski svetniki so soglasno potrdili sklep, s katerim se bodo pri energetski sanaciji štirih občinskih poslopij odpovedali modelu javno-zasebnega partnerstva. Sanacije bodo izpeljali po klasičnem naročniško-izvajalskem modelu.

Ob tem so se seznanili tudi z načrtovano dinamiko izpeljave investicij. Modro dvorano naj bi popravljali in energetsko sanirali v letih 2022 in 2023, Športni center leta 2023, osnovno šolo v Spodnji Idriji leta 2024, osnovno šolo v Črnem Vrhu nad Idrijo pa v letih 2025 in 2026.

V razpravi na zasedanju sveta občine je podžupan Branko Lapajne povedal, da bo letos nemogoče pripraviti dokumentacijo za prijavo na državni razpis, poleg tega pa občina v tem proračunu tudi nima na razpolago potrebnega deleža. Po oceni župana Tomaža Venclja bo morala občina v rekonstrukcijo Modre dvorane vložiti vsaj milijon evrov, tri četrtine tega bo potrebno odšteti za toplotno sanacijo, preostalo četrtino pa za novo streho, saj sedanja ob večjih nalivih pušča. Ker lastnega deleža občina ne bi mogla zagotoviti iz tekočega dela proračuna, bo morala najeti kredit. Tega pa lahko dobi šele konec prihodnjega leta.

os-spodnja-idrija-13-3-2020.jpg