O komunali v Idriji, Kanomlji, Zadlogu in Krnicah

Objavljeno: petek, 19. 2. 2021 ob 9:09 - zadnja posodobitev: 19. 2. 2021 ob 9:47 | Damijan Bogataj

Na rednem februarskem zasedanju občinskega sveta v Idriji so občinski svetniki županu in občinskim uslužbencem zastavili vrsto zanimivih svetniških vprašanj in predstavili tudi nekaj pobud.

Robert Šinkovec je ugotavljal, da so položnice za komunalo vse višje, domačini v Kanomlji pa so zaradi tega zelo slabe volje. Od pristojnih terjajo pojasnila o sistemu izračunavanja stroškov za čiščenje odpadnih voda in za odvažanje komunalnih odpadkov. Protestiral je proti temu, da morajo storitev čiščenja odpadnih voda plačevati tudi občani, ki te storitve nimajo. Prebivalci Kanomlje so cel mesec merili količino in vrste odpadkov ter ugotovili, da so bile odložene količine na ekoloških otokih bistveno nižje od količin, ki so jih morali plačati preko položnice. »Absolutno smo pripravljeni plačati vse odpadke, ki jih odložimo in nič več,« je bil kategoričen Robert Šinkovec. Prosil je naj občina in komunala javno predstavita načrt gradnje primernih ekoloških otokov, saj sedanja ureditev le-teh ni primerna.

Bojan Režun je komentiral izjavo direktorice komunale, ki je dejala, da je »Idrija sedaj čista«. Z njeno trditvijo se ni strinjal in je sosvetnike spomnil na to, da je že vsaj stokrat povedal, da je Idrija umazana, saj sam živi v strogem središču mesta in dodal, da lahko napiše tudi seznam vseh pomanjkljivosti, ki jih zaznava v krogu 100 metrov od svojega bivališča. »Direktorica očitno ne živi v Idriji in ne vidi kaj se v mestu dogaja. Kanalizacija pušča v centru Idrije, smeti so vsepovsod, ekološki otoki so razmetani in podobno. Posnel bom 10-minutni dokumentarec o tem, kako se vozijo smeti iz Grape, od Likarce in drugod v središče Idrije in zato so v 24 urah trije kontejnerji za mešane odpadke za našo hišo polni. Uredite, da bo komunala začela delovati in da bo prijazna ljudem,« je še dodal občinski svetnik Bojan Režun.

navednice-modre_edited.png

Direktorica očitno ne živi v Idriji in ne vidi kaj se v mestu dogaja. Kanalizacija pušča v centru Idrije, smeti so vsepovsod, ekološki otoki so razmetani in podobno. Posnel bom 10-minutni dokumentarec o tem, kako se vozijo smeti iz Grape, od Likarce in drugod v središče Idrije in zato so v 24 urah trije kontejnerji za mešane odpadke za našo hišo polni. Uredite, da bo komunala začela delovati in da bo prijazna ljudem.

BOJAN REŽUN

Milovana Lukan je predstavila stališča lokalnega odbora stranke LMŠ. V odboru ugotavljajo, da je po ugotovitvah Evropske komisije kultura temelj bogate dediščine in zgodovine Evrope ter ima pomembno vlogo pri krepitvi privlačnosti krajev in edinstvene identitete določene lokacije. »Občina Idrija nima strateškega dokumenta, s katerim bi načrtovala in izvajala kulturno politiko. Z navedenim dokumentom bi se zagotovilo širitev kakovostnih kulturnih vsebin, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Idrija,« je še dodala Milovana Lukan. Po njenem mnenju bi se morala občina kot turistična destinacija usmerjati tudi v kulturni turizem.

Erik Logar je predlagal, naj strokovne službe poskrbijo za poenotenje zapisnikov in sklepov občinskih odborov.

Metod Habe je nadaljeval zgodbo o komunali. Povedal je, da zabojniki na podeželju niso zaščiteni pred močjo burje. Konkretno je predstavil stanje v Zadlogu, kjer veter prevrača in uničuje kontejnerje. »To škodo pa plačujemo vsi občani preko položnic, zato pričakujemo nujno ukrepanje odgovornih na občini in na komunali.« Občinsko upravo je še pozval, naj poroča o izvajanju novih projektov in o virih financiranja le-teh. Podprl je tudi zamisel, da bi se seje sveta javno snemale in bile kasneje tudi javno dostopne.

Dorica Gnjezda je vprašala kakšen prispevek bodo plačevali investitorji v tem letu in ali se bodo postopki zavlekli zaradi pravnih sprememb.

Marija Bizjak Pavšič je vprašala, če je mogoče posnetke zasedanj občinskega sveta pogledati tudi s časovnim zamikom. Opozorila je še na to, da je seznam defibrilatorjev na občinski spletni strani neustrezen. Zanimalo jo je tudi ali je že narejen konkretni terminski načrt za gradnjo ekoloških otokov in dodala, da v njeni krajevni skupnosti na kontejnerjih za odpadke ni ne starih ne novih nalepk.

Prebivalci Kanomlje so cel mesec merili količino in vrste odpadkov ter ugotovili, da so bile odložene količine na ekoloških otokih bistveno nižje od količin, ki so jih morali plačati preko položnice. »Absolutno smo pripravljeni plačati vse odpadke, ki jih odložimo in nič več,« je bil odločen Robert Šinkovec.