Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih

Objavljeno: petek, 20. 3. 2020 ob 9:08

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) Vlada RS do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Avtor: spletno uredništvo

uradni-list-20-3-2020.jpg

Odlok, ki je bil včeraj objavljen v Uradnem listu, se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.


Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za:
– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
– za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
– dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.
Podrobnejšo opredelitev izjem iz tega člena za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem dovoljuje tudi:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Prepoved iz odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Odlok je stopil v veljavo 20. marca 2020 ob 00.00 uri.