Oživitev Mejce naj se zapiše v program razvoja občine

Objavljeno: sreda, 25. 11. 2020 ob 10:35 | Damijan Bogataj

Na novembrskem zasedanju sveta občine v Idriji so občinski svetniki županu in članom občinske uprave zastavili številna zanimiva svetniška vprašanja in predstavili tudi nekaj pobud. Objavljamo najzanimivejše.

Nada Golja Vastič je pohvalila Zavod za turizem Idrija, ki je organiziral brezplačne vstopnice za ogled idrijske dediščine. Prepričana je, da bo korona kriza minila in takrat bo spet čas za seznanjanje turistov z našimi biseri.

Metod Habe je predlagal, naj občina podpre zamisli za ureditev Mejce. Tamkajšnje sprehajalne poti naj bodo dostopne vsem, v Mejci pa naj se postavi tudi gostinski objekt s sanitarijami in elektriko ter primerno postrežbo. To zamisel naj se vključi v program razvoja občine. Da je ta lokacija odlična, potrjuje tudi prireditev Praznik idrijskih žlikrofov, ki so ga z velikim uspehom in številnimi pohvalami letos pripravili v Mejci.

Metod Habe je predstavil tudi pobudo za redno vzdrževanje Rožnega hriba s kalvarijo, saj gre za eno najbolj prepoznavnih vedut Idrije s cerkvijo svetega Antona. Ugotovil je, da se zadnjih pet let slabo skrbi za urejanje tega območja in predlagal, naj se v proračunu zagotovijo sredstva za vzdrževanje kulturne krajine na tem območju. Ugotovil je še, da je na območje Jožefovega jaška pri Kajzer še vedno skladišče posipnih materialov komunale in da obljuba o selitvi teh še ni uresničena. Poudaril je, da gre za pomembno kulturno dediščino, ki bi morala biti tudi primerno urejena.

navednice-modre_edited.png

Prihodnje leto bomo območje Kajzer pospravili, ustanovil pa sem tudi delovno skupino, ki bo oblikovala program ter vsebine za to območje. V urbanističnih načrtih je to območje še vedno rezervirano za gradnjo hotela, kar pa je nedopustno in pravi ’nonsens’.

TOMAŽ VENCELJ

župan Občine Idrija

foto: Natalija Kovač Jereb

Župan Tomaž Vencelj je takoj pojasnil, da se bo skladišče soli pomladi selilo v Ljubevč, kjer bo komunala dobila v najem dodatna zemljišča. »Prihodnje leto bomo območje Kajzer pospravili, ustanovil pa sem tudi delovno skupino, ki bo oblikovala program ter vsebine za to območje. V urbanističnih načrtih je to območje še vedno rezervirano za gradnjo hotela, kar pa je nedopustno in pravi ’nonsens’,« je povedal župan ter dodal, da sam vidi to območje kot prostor za druženje ob kulturnih dogodkih in v tesni povezavi z Mejco.

Tatjana Majnik je opozorila, da imajo ljudje na podeželju še vedno zelo velike težave s širokopasovnimi povezavami.

Pritrdil ji je Dejan Mrak in ugotovil, da se šola od doma nadaljuje, probleme s tem pa imajo na podeželju, kjer so težave z internetom in mobilnim telefonskim signalom. Predlagal je še, da naj občna oblikuje pobudo in jo pošlje na vlado, da se v času korona krize zagotovi izboljšanje optičnih povezav do podeželja.

Aleksander Paglavec je vprašal, kako je z odsevnimi stekli na stebričkih ob cestah. Namestitev teh je predlagal že pred pol leta, pa se ni še nič zgodilo. Pohvalil je projekt izposoje električnih koles ter ugotovil, da parkirišče v Barbarah še vedno ni urejeno za avtodome.

Bojan Režun je predlagal, naj se območje Kajzer poveže z Mejco. Nasprotoval pa je zamisli, da bi se otroško igrišče ogradilo, saj to ni živalski vrt. Pohvalil je še občinsko upravo za pripravo in izvedbo zasedanja občinskega sveta na daljavo preko aplikacije Zoom.

Nada Golja Vastič je še predlagala, naj se v novih prostorskih dokumentih uredijo statusi zemljišč in določi namenske rabe zemljišč na območju Kajzer.

Bojan Režun je nasprotoval zamisli, da bi se otroško igrišče ogradilo