Novo upanje za boljšo cesto

Objavljeno: četrtek, 14. 1. 2021 ob 8:24 | Damijan Bogataj

V sredo, 13. januarja, so na Ministrstvu za infrastrukturo podpisali protokol o nameravani gradnji nove ceste od Cerknega proti Škofji Loki. Dokument so podpisali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan Občine Cerkno Gašper Uršič in župan Občine Gorenja vas – Poljane Milan Čadež. Gre za še enega v nizu dogovorov, ki si brez konkretnega rezultata sledijo že vsaj dve desetletji.

S protokolom, ki ima značaj pisma o nameri, so opredeljeni nadaljnji koraki za pripravo državnega prostorskega načrta oziroma aktivnosti za posodobitev obstoječe cestne povezave na četrti a razvojni osi med Cerknim in Hotavljami. Podpisani protokol vse tri strani obvezuje, da projekt pripeljejo do gradbenega dovoljenja in v doglednem času tudi do izgradnje.

Kot je ob podpisu poudaril minister Jernej Vrtovec, je ena od njegovih prioritet in prednostnih prizadevanj ministrstva povezati Slovenijo z dobro primarno infrastrukturo, saj so kakovostne in varne cestne povezave ključne za gospodarski razvoj in poseljenost tega dela severne Primorske in Gorenjske ter njune povezanosti z državnim središčem.

Minister je napovedal nekatere posege na četrti a osi v prihodnjem letu, ko naj bi izvedli posodobitev obstoječe cestne povezave, ki je prvi del trase nove ceste četrte a osi. Minister se je zavezal, da bo vodil dialog z ministrom za okolje in prostor za čimprejšnjo umestitev v prostor tistega dela ceste, ki bo novogradnja, kar pa je dolgotrajen postopek.

Po zadnji različici bo cesta potekala po obstoječi trasi Hotavlje–Sovodenj. V Podlanišču bodo zvrtali skoraj dva kilometra dolg predor pod Kladjem z izhodom na vzhodnem pobočju Cerkljanskega vrha. Cesta se bo nato spustila v dolino Cerknice in se nato dober kilometer od Želina priključila na glavno cesto Cerkno-Želin.

navednice-modre_edited.png

Ta dan so se uresničila 15-letna pogajanja, usklajevanja, razne študije, izbori variant teh tras za boljšo povezavo med Primorsko in Gorenjsko.

GAŠPER URŠIČ

župan Občine Cerkno

Po zadnji različici bo cesta potekala po obstoječi trasi Hotavlje–Sovodenj. V Podlanišču bodo zvrtali skoraj dva kilometra dolg predor pod Kladjem z izhodom na vzhodnem pobočju Cerkljanskega vrha. Cesta se bo nato spustila v dolino Cerknice in se nato dober kilometer od Želina priključila na glavno cesto Cerkno-Želin.

Gašper Uršič, župan Občine Cerkno, je po podpisu protokola povedal: »Ta dan so se uresničila 15-letna pogajanja, usklajevanja, razne študije, izbori variant teh tras za boljšo povezavo med Primorsko in Gorenjsko.«

Kdaj bi posodobili odsek od Želina do Logatca, pa na tem srečanju niso govorili.

Po njegovem mnenju bo nova cestna povezava med Primorsko in Gorenjsko pomembno prispevala k izboljšanju varnosti ter dostopnosti in razvojnih možnosti širše regije, zlasti severne Primorske.

Glede trase med Cerknim in Gorenjo vasjo so na ministrstvu oziroma direkciji za infrastrukturo pripravili več možnih rešitev. Ker so rezultati inženirsko-geološkega kartiranja variant na območju Kladja pokazali, da vse dotlej izrisane južne variante potekajo po geološko zelo nestabilnem območju in bi njihova umestitev terjala bistveno obsežnejše in dražje ukrepe, kot so bili predvideni v idejni zasnovi, so preverili tri dodatne južne variante. Jeseni 2019 so izvedli tudi preveritev okoljske, prostorske in ekonomske izvedljivosti novih južnih variant na trasi četrte razvojne osi med Cerknim in Hotavljami.