Nika Kastrin je nagrajenka Mega kviza

Objavljeno: 30. 10. 2020 ob 8:43 | Spletno uredništvo

Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz je projekt, v katerem že več let sodeluje tudi Osnovna šola Idrija. Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje sodobnih pismenosti. Letos je nagrado prejela Nika Kastrin iz Idrije.

Organizacijsko in strokovno kviz vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Mestnim muzejem Ljubljana.

Osrednja tema že 14. cikla Mega kviza z naslovom Vodnik po sledovih besed je bila knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja in seveda – varno od doma.

Učenci so kviz reševali v lanskem šolskem letu v šoli in doma v času pouka na daljavo.

V Mega kvizu so sodelovali:

Larisa Gantar 6.a

Nika Kastrin 6.a

Gregor Govekar 6.a

Karolina Gantar 6.b

Janja Pavšič 6.b

Tine Vončina 6.b

Lamija Hasanagić 8.c

Lucija Mrak 8.c

Mega kviz je bil razdeljen na pet sklopov: Pišem, da ne pozabim, Ne piše se le na papir, Od rokopisa do tiska, Knjige so zakladi in Knjiga. Znanje. Razum. Spoznavanju vsebin Mega kviza se je v šolskem letu 2019/20 v okviru dodatnega pouka zgodovine na Osnovni šoli Idrija pridružilo osem učencev: Larisa Gantar 6.a, Nika Kastrin 6.a, Gregor Govekar 6.a, Karolina Gantar 6.b, Janja Pavšič 6.b, Tine Vončina 6.b, Lamija Hasanagić 8.c in Lucija Mrak 8.c.

Med reševalci, ki so rešili vse sklope in prišli do končnega gesla, je bila izžrebana učenka Osnovne šole Idrija Nika Kastrin, ki je prejela knjižno darilo, družinsko vstopnico Mestnega muzeja Ljubljana ter nagrade iz darilnega programa Mestnega muzeja Ljubljana.

V letošnjem šolskem letu se bodo reševalci kviza posvetili Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.