AKTUALNO

Nižje najemnine za poslovne prostore

Objavljeno: ponedeljek, 22. 11. 2021 ob 12:46 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Idrijski občinski svetniki so na nedavnem zasedanju po skrajšanem postopku sprejeli popravljen Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v najem. Na občini v Idriji namreč ugotavljajo, da za najem nekaterih občinskih poslovnih lokalov ni zanimanja že več let.

Za zasedbo teh prostorov bi bilo potrebno bistveno znižanje izhodiščne vrednosti najema, saj dosedanji sistem znižanja najemnin ne zadošča. Občina ima tako v Idriji že več kot dve leti nezasedene poslovne prostore: Kavarna na Mestnem trgu 1 (119,17 m2), trgovski lokal na Mestnem trgu 4 (80,67 m2), v katerem je bila nazadnje trgovina Alpina, in trgovski lokal na Prelovčevi 3 (112,06 m2), v katerem je bila nazadnje trgovina Vitaminčk. Sedanje izhodiščne vrednosti najema po obravnavanem odloku so za te prostore odločno previsoke in zato ni zanimanja za najem.

idrija-22-6-2021-2.jpg

S popravljenimi določili odloka bo poslej omogočeno, da se izhodiščne vrednosti najemnin bistveno znižajo tudi do 70 odstotkov

S popravljenimi določili odloka bo poslej omogočeno, da se izhodiščne vrednosti najemnin bistveno znižajo tudi do 70 % v primerih, ko je poslovni prostor nezaseden že dve leti ali pa je nezaseden v štirih letih s krajšimi vmesnimi zasedenostmi prostora v skupnem trajanju do enega leta.

V občinski upravi so prepričani, da bodo lahko preko javne dražbe z do 70 % znižano vrednostjo najemnine prostore uspeli oddati v uporabo.

Popravljen odlok omogoča tudi možnost najema prostorov na uro. Gre za oddajo telovadnice, sejne sobe, dvorane, … Občinski svetniki so predlagane spremembe sprejeli brez razprave.