Ne želijo plačati dolgov

Objavljeno: torek, 29. 12. 2020 ob 8:17 | Spletno uredništvo

S samo dvema glasovoma za in osmimi proti cerkljanski občinski svetniki sinoči niso potrdili elaborata za oblikovanje novih cen odvažanja in odlaganja komunalnih odpadkov na območju občine za leto 2021.

svet-cerkno-29-12-2020.jpg

Kljub temu, da je direktorica komunalnega podjetja Brigita Šen Kreže svetnikom predstavila kopico podatkov o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in ravnanja z odpadki, so občinski svetniki nanizali vrsto pomislekov in terjali dodatna pojasnila. Posebej težko so sprejeli dejstvo, da je občina zaradi zavlačevanja z dvigom cen komunalnih storitev v preteklih letih na komunali iz meseca v mesec povečevala izgubo na tem programu. Na komunali v Idriji so izračunali, da so jim občani zaradi prenizke priznane cene samo v letu 2019 plačali 75.857 evrov premalo. Tej izgubi so na komunali prišteli še premalo plačane opravljene storitve za leto 2017 v višini 6.414 evrov in za leto 2018 v višini 44.286 evrov. Vse skupaj znese 126.557 evrov in to naj bi občani poplačali v petih letih, s čimer po mnenju vodstva komunale in občine ne bi prehudo posegli v denarnice občanov. Cena, ki jo za odvažanje odpadkov trenutno plačujejo v občini Cerkno, po izračunih komunale, ki morajo biti skladni z državno uredbo o izračunavanju teh cen, pokriva tekoče stroške. Ko pa bi tej trenutni ceni prišteli poplačilo premalo plačanih storitev iz preteklih let, bi bila po novem povprečna položnica za odvoz in odlaganje odpadkov v občini Cerkno višja za 1,64 evra.

Na komunali v Idriji so izračunali, da so jim občani zaradi prenizke priznane cene samo v letu 2019 plačali 75.857 evrov premalo. Tej izgubi so na komunali prišteli še premalo plačane opravljene storitve za leto 2017 v višini 6.414 evrov in za leto 2018 v višini 44.286 evrov. Vse skupaj znese 126.557 evrov.

Ob glasovanju je osem od šestnajstih svetnikov glasovalo proti, dva pa sta predlagano uskladitev cen podprla

Ob glasovanju je osem od 16 svetnikov glasovalo proti, dva pa sta predlagano uskladitev cen podprla.

O isti problematiki je pred dnevi razpravljal matični odbor in z večino glasov podprl uskladitev cene. Člani tega so zahtevali dodatno gradivo za občinski svet. Kot je na zasedanju občinskega sveta povedala direktorica komunale Brigita Šen Kreže, so gradivo takoj poslali na občino, direktor občinske uprave Oton Lahajnar pa je povedal, da ga občinskim svetnikom ni preposlal.

Ob sklepu razprave je več svetnikov razmišljalo o zamenjavi izvajalca te obvezne gospodarske javne službe, ki bi podobno storitev ponujal za nižjo ceno. O tem, če sploh nameravajo poravnati dolgove do komunale, pa niso govorili.