Namesto olja lesni sekanci

Objavljeno: 25. 6. 2020 ob 20:37 | Damijan Bogataj

Idrijski župan Tomaž Vencelj in Edi Manfreda, direktor podjetja Ekoles energetika iz Tolmina, sta v Mestni hiši v sredo, 24. junija, slovesno podpisala koncesijsko pogodbo za daljinsko ogrevanje v Črnem Vrhu. S tem se je občina za vsaj dve desetletji rešila problemov z zagotavljanjem toplote, vzdrževanjem kurilnih naprav in investicijskim vzdrževanjem energetskega objekta, iz katerega se s toploto oskrbujejo šola in vrtec ter še nekaj sosednjih poslopij.

sekanci-26-6-20.jpg

Kot je po podpisu pogodbe povedal idrijski župan Tomaž Vencelj, je bila občina že pred dvema letoma soočena z velikimi tehničnimi težavami v kurilnici šole. Star kotel na kurilno olje je bil dotrajan in ko je prišlo do poškodbe kotla, so morali hitro poiskati začasno rešitev. Z novo koncesijsko pogodbo občina za dve desetletji skrb za vzdrževanje vseh naprav in daljnovoda ter upravljanje s kotlovnico prenaša na ramena koncesionarja. Temu bo občina plačevala fiksni in variabilni del stroškov. Ti bodo po izjavi idrijskega podžupana Branka Lapajneta tudi do 10 % nižji, saj bo koncesionar v novi kotlovnici zamenjal energent. Sledil bo načelom trajnostnega razvoja in zato bodo kot vir energije uporabljali lesne sekance. Ti so naravni in obnovljivi vir in prehajanje na ta vir energije spodbuja tudi država preko subvencij eko sklada. Občina Idrija je podoben, a korenito manjši sistem postavila tudi na Vojskem in tam imajo z ogrevanjem na sekance dobre izkušnje. Po izjavi podžupana Branka Lapajneta bo občina na podeželju spodbujala uvajanje lesne biomase kot goriva pri ogrevanju javnih pa tudi zasebnih objektov. To pa ne velja za Godovič in druga območja, kjer je dosegljiv zemeljski plin iz plinovoda Kalce-Idrija.

Koncesionar Ekoles energetika iz Tolmina ni novinec na tem področju. S podobnimi objekti upravlja že v Mirnu pri Novi Gorici in Tolminu. Kot dobavitelja energentov in opreme pa jih poznajo v širši regiji.

navednice-modre_edited.png

Odslej bodo stroški ogrevanja tudi do 10 % nižji.

 

BRANKO LAPAJNE

podžupan Občine Idrija

sekanci2-26-6-20.jpg