Nadzorniki imenovali direktorico komunale

Objavljeno: 30. januarja 2020 ob 11:46

Na upravi komunale so potrdili, da je nadzorni svet na ponedeljkovi seji imenoval novo direktorico s polnim mandatom. Po opravljenih razgovorih s prijavljenima kandidatkama je nadzorni svet za novo direktorico imenoval Brigito Šen Kreže iz Logatca.

Avtor: Damijan Bogataj

Brigita-Sen-Kreze.jpg

Na javni razpis sta se prijavili dve kandidatki. Po opravljenih razgovorih so člani nadzornega sveta najprej ocenili, da sta za vodenje Komunale Idrija primerni obe prijavljeni kandidatki. Glede na trenutno stanje na komunali, ki zahteva takojšnje ukrepanje, pa je v razpravi prevladalo mnenje, da se bo z izzivi v podjetju s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in dobrim poznavanjem komunalne dejavnosti najlažje soočila kandidatka Brigita Šen Kreže.

Po glasovanju o obeh kandidatkah so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep, da »Za imenovanje za direktorico Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. nadzorni svet predlaga Brigito Šen Kreže«. Med odmorom seje nadzornega sveta je zasedal tudi svet ustanoviteljev, ki se je s predlogom nadzornega sveta glede imenovanja direktorice komunale seznanil in sprejel sklep, da s predlogom soglaša.

Nova direktorica bo delo nastopila po preteku odpovednega roka v sedanji službi, najkasneje do začetka aprila 2020.