Na gimnaziji posebna pozornost športu

Objavljeno: 18. 2. 2020 ob 13:54

Olimpijski komite Slovenije je ob podpori in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pred dnevi sklenil postopek za podelitev certifikatov »Športnikom prijazno izobraževanje«. Med osmimi srednješolskimi zavodi se bo s tem certifikatom po novem lahko pohvalila tudi Gimnazija Jurija Vege Idrija.

Avtor: spletno uredništvo

Udeleženci Gorskega teka Smlednik 2019 - ekipno dijakinje prve, dijaki drugi

Certifikat se skladno s pravilnikom podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje.

Ekspertna skupina, v kateri so delovali lztok Čop, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut, Raša Sraka Vukovič, Petra Robnik in Peter Sitar, je v januarju opravila deset obiskov srednjih šol in fakultet in ugotovila, da izvajajo aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere športnikov. Na osnovi zaključenega celotnega postopka evalvacij prijaviteljev je ekspertna skupina dodelila certifikate osmim srednješolskim izobraževalnim institucijam ter dvema fakultetama. Ob Gimnaziji Jurija Vege Idrija so certifikat prejeli še Gimnazija Šiška, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, III. Gimnazija Maribor, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Litija, Srednja ekonomsko poslovna šola Koper in Srednja prometna šola Maribor.

Karmen Vidmar, ravnateljica Gimnazije Jurija Vege Idrija, je po prejemu certifikata povedala: »Pridobitev certifikata nam veliko pomeni, saj dokazuje, da smo vsa leta poskušali prisluhniti potrebam športnikov in jim z različnimi prilagoditvami pomagali, da so ob napornih treningih zmogli opravljati tudi šolske obveznosti.«

gimnazija-1---18-2-020.jpg

Ob Gimnaziji Jurija Vege Idrija so certifikat prejeli še Gimnazija Šiška, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, III. Gimnazija Maribor, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Gimnazija Litija, Srednja ekonomsko poslovna šola Koper in Srednja prometna šola Maribor.

navednice-modre.jpg

Pridobitev certifikata nam veliko pomeni, saj dokazuje, da smo vsa leta poskušali prisluhniti potrebam športnikov in jim z različnimi prilagoditvami pomagali, da so ob napornih treningih zmogli opravljati tudi šolske obveznosti.

Karmen Vidmar

ravnateljica GJV Idrija