AKTUALNO

Ministrstvo je proti preimenovanju bolnišnice

Objavljeno: torek, 6. 7. 2021 ob 7:31 | Damijan Bogataj

Iz Ministrstva za zdravje so sporočili, da ne bodo podprli zamisli za preimenovanje Psihiatrične bolnišnice Idrija v Psihiatrično bolnišnico primarija Jožeta Felca Idrija. Sporočilo o zavrnitvi predloga za zamenjavo naziva je podpisal državni sekretar Robert Cugelj.

pbi-2-27-4-2020.jpg

Pobudo za preimenovanje bolnišnice je oblikovala civilna iniciativa. Podpisalo jo je 670 občanov in v četrtek, 11. februarja, je delegacija pobudnikov podpise z obširno utemeljitvijo vročila županu Tomažu Vencelju. Ta je vso dokumentacijo izročil Bogdanu Tušarju, takratnemu direktorju bolnišnice, s prošnjo, naj jo posreduje svetu zavoda. Slednji je vlogo kljub deljenim stališčem med člani sveta obravnaval in z večino glasov preimenovanje podprl.

Z besedami »to je res poklon našemu primariju« je ob prevzemu podpisov in predloga za preimenovanje iz rok župana dejal takratni direktor bolnišnice Bogdan Tušar, ki je kasneje postal visok državni uradnik na Ministrstvu za zdravje.

S sporočilom »da ministrstvo ne bo podprlo predloga za nadaljnji postopek spremembe imena Psihiatrične bolnišnice Idrija« pa so se na Ministrstvu za zdravje sedaj odzvali na pobudo iz Idrije.

Jože Felc je 42 let deloval kot zdravnik psihiater v idrijski bolnišnici. Deloval je v občutljivem obdobju, ko se je morala slovenska psihiatrija soočati z vplivi italijanskega modela zdravljenja duševnih bolezni, ki je opuščal institucionalne zavode. Bolnišnica se je v času njegovega strokovnega vodenja korak za korakom spreminjala iz zamreženega azila v odprto in v mesto ter regijo odprto zdravstveno ustanovo. Pred 11 leti je Jože Felc umrl, premnogim prijateljem, znancem, nekdanjim bolnikom ter njihovim sorodnikom pa ob strokovni dediščini zapustil tudi bogato literarno bero. Napisal je 18 knjig in 17 od teh jih je izšlo že za časa njegovega življenja. Zadnja, osemnajsta po vrsti, je nastajala v obdobju, ko je dolgoletno domovanje na Griču zamenjal z bivanjem v domu upokojencev v Celju, kjer je preživel svoje zadnje obdobje življenja.