Minister Zoran Poznič obljublja pomoč

Objavljeno: 14. januarja 2020 ob 12:15 / posodobljeno: 14. januarja 2020 ob 12:31

Avtor: Damijan Bogataj

Minister za kulturo Zoran Poznič se danes dopoldne mudi na Idrijskem. Zjutraj ga je na upravi podjetja Kolektor sprejel Stojan Petrič, kasneje pa se je oglasil v Mestni hiši. Tam ga je v spremstvu vodij javnih zavodov in poslanca Sama Bevka sprejel župan Tomaž Vencelj

minister-14-1-019.JPG

Minister Zoran Poznič je zbranim v dvorani Mestne hiše spregovoril o trenutnem položaju kulture v državi. Ministrstvo je sredi priprav novih programov, ki bodo osnova za delovanje kulture v prihodnjih letih. Velik poudarek bodo dali uporabi novih tehnologij, ki na področje kulture prinašajo  nove možnosti predvsem na področju prezentacije in interaktivnega raziskovanja dediščine. Ob iskanju virov za te nove projekte minister računa tudi na to, da bodo uspeli v novi finančni perspektivi iz skladov EU dobiti vsaj 60 milijonov evrov za prezentacijo kulturne dediščine s sodobnimi tehnologijami in, kot je dejal, »Idrija bi morala nositi zastavo napredka na tem področju«.
Po njegovih ugotovitvah se vsak evro, ki ga država nameni kulturnemu turizmu, investitorju vrne šestkrat povečan. Vse to pa še posebej velja za mlade generacije, ki so jim nove tehnologije blizu. Aktualna vlada Marjana Šarca ima po ugotovitvi ministra za kulturo Zorana Pozniča še dve leti in pol rednega mandata. V tem času želijo vzpostaviti sistem novih tehnologij, ki bo v prihodnje sposoben samoobnavljanja in lastnega razvoja. »Kultura ni samo petje v zboru ali slikanje v likovni delavnici. Kultura je način življenja, ki mora prežeti vse življenje skupnosti,« je povedal minister ter dodal, da v državi ni prav veliko občin, kjer župani vedo, kaj si želijo na področju kulture v prihodnjih petih letih. Ob tem pa je poudaril, da bo ministrstvo sofinanciralo le projekte, ki bodo dediščino postavljali v funkcijo. To pomeni, da ne bo več denarja za obnove poslopij, če v njih v prihodnje ne bo dejavnosti z zagotovljenim modelom financiranja.

minister-14-1-2020-4.JPG

Svetovalka župana Maja Majnik je v zavzetem nastopu pred zbranimi v Mestni hiši izpostavila, da občinska uprava in Ministrstvo za kulturo delijo iste misli o prihodnosti na tem področju. Idrija ima po njenem mnenju velik problem predvsem zaradi dejstva, da je v občini zelo veliko kulturne dediščine in tehničnih objektov, ki so nacionalnega pomena. Zato podpira nove rešitve z uvajanjem digitalizacije in s konkretnimi vsebinami. 
Direktorica Mestnega muzeja Idrija Ivana Leskovec je zbrane spomnila na to, da muzej upravlja s sedmimi objekti v občinah Idrija in Cerkno, ki jih letno obišče tudi do 50.000 obiskovalcev. Imajo pa težave s kadri, ki bi znali upravljati s sodobnimi tehnologijami in z vključevanjem teh novih tehnologij v prezentacije muzejskih zbirk in objektov. Velik problem predstavlja tudi to, da muzej nima denarja za zaposlitev kustusa arheologa. Območje občin Idrija in Cerkno na področju arheologije je prava bela lisa v državi. Težave imajo tudi, ker jim primanjkuje depojev za hrambo tehnične dediščine, ki bi jo lahko hranili v objektih na območju Kajzer.
Direktorica CUD Hg Tatjana Dizdarević si v prihodnje želi dokončanja obnove Topilnice Hg, ki je sedaj urejena le v prvi fazi. Antonijev rov sicer obišče 23.000 obiskovalcev letno, čemur pa ne sledi tudi obisk Topilnice Hg. Ministrstvo za kulturo je v preteklih letih naredilo pomembne korake k ohranjanju rudarske dediščine in vzpostavitvi javnega zavoda v povezavi s še drugimi ministrstvi. Ob tej priložnosti se je še posebej zahvalila Silvestru Gabrščku, ki je spremljal ministra na obisku v Idriji. Prihodnost zavoda vidi skozi pet mednarodnih projektov, ki denar za izvedbo dobijo izven državnega in občinskega proračuna.

minister-14-1-2020-2.JPG

Dolgoletni župan in poslanec Samo Bevk je zbrane v Mestni hiši spomnil, da je že pred desetletji kot prvopodpisani sprožil kampanjo za uvedbo takrat kulturnega tolarja. Tega je sedaj nadomestil Zakon o kulturnem evru, a se pri razvoju kulture in ohranjanju dediščine zelo pozna obdobje zadnjih šestih let, ko država tega zakona ni imela. Ob dejstvu, da je bil sedaj Zakon o kulturnem evru v parlamentu sprejet, pa je opozoril, da gre v tem primeru za zakon brez konkretnega denarja. Zato je pozval odgovorne in tudi ministra, ki prihaja iz vrst njegove stranke Socialnih demokratov, da v prihodnje napne vse sile, da bi znotraj državnega proračuna zakon dobil tudi sredstva za njegovo izvajanje. 
Minister Zoran Poznič je v sklepnem nagovoru poudaril, da je njegova ekipa prišla praktično na pogorišče. Ministrstvo je bilo brez vlaganj v mlade kadre in v znanje, ki je predpogoj za kakršen koli napredek. Napovedal je skorajšnjo ustanovitev direktorata, ki bo skrbel za digitalizacijo in uvajanje novih tehnologij na področju dediščine in kulture. Pri zagotavljanju sredstev za izvajanje Zakona o kulturnem evru si bo prizadeval za pridobitev vsaj 60 milijonov evrov ob novem razdeljevanju EU denarja v prihodnji finančni perspektivi. Konkretno in v zelo kratkem roku pa bo spodbudil izvedbo petih ali šestih projektov s področja varovanja kulturne in predvsem tehnične dediščine v državi. Tu pa ima Idrija priložnost, da se z dobrimi projekti prijavi na razpise in za izvedbo tam dobi tudi potreben denar. Župan Tomaž Vencelj je še napovedal, da bo v nekaj dneh sklical odgovorne in oblikoval nabor projektov, ki bi lahko dobili sredstva iz državnega proračuna.

Srečanja z ministrom Zoranom Pozničem sta se kot predstavnika Občine Cerkno udeležila tudi župan Gašper Uršič in podžupan Domen Uršič. Prvi je v nagovoru v dvorani Mestne hiše poudaril, da ima Cerkljanska vrsto nacionalno pomembnih spomenikov, ki pa še niso primerno urejeni. S tem v zvezi je izpostavil arheološko najdišče Divje babe z najstarejšo piščaljo, ki ima izjemen razvojni potencial in bi z uporabo digitalni tehnologij lahko bilo primer dobre prakse na področju digitalizacije dediščine.

foto: Društvo Idrija 2020

V sklopu programa si je minister za kulturo ogledal še najstarejše zidano gledališko poslopje v državi ter nekdanje žitno skladišče in se z Ahacijevega trga sprehodil do Antonijevega rova in strojnice jaška Inzagi, kjer so ga sprejeli predstavniki Društva Idrija 2020. Obisk Idrije je sklenil s kosilom v Hotelu Jožef, kjer so ga gostitelji seznanili tudi s kulinaričnimi presežki te lokalne skupnosti. Načrtovani popoldanski del obiska na Cerkljanskem pa so odpovedali zaradi neodložljivih obveznosti ministra v Ljubljani. Člani lokalnega vodstva stranke SD so se z njim srečali po kosilu v Idriji.
Ob robu srečanja na Ahacijevem trgu je župan Tomaž Vencelj ministru za kulturo izročil nekaj protokolarnih daril in med njimi tudi pravkar natisnjen koledar skupine Kuzle. Ta punk zasedba letos obeležuje 40-letnico začetka delovanja in minister Zoran Poznič se je v zahvalnem nagovoru ob prevzemu darila posebej zahvalil za to pozornost, saj ga bo koledar spominjal tudi na njegova mlada leta.

minister-14-1-2020-3.JPG