Menjave v svetih zavodov

Objavljeno: torek, 15. 12. 2020 ob 10:25 | Spletno uredništvo

V januarju 2021 članom sveta Zavoda za turizem Idrija poteče redni mandat in na zadnji seji idrijskega občinskega sveta so svetniki na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovali nove člane zavoda.

Novi člani sveta Zavoda za turizem Idrija so: Robert Šinkovec, Franc Medic, Lara Lapajne Golob, Meta Pivk, Branka Peternel, Davor Vodopija in Mirjam Gnezda Bogataj. Hkrati z novim svetom zavoda pa je zavod za turizem spremenil tudi svojo celostno grafično podobo, ki je v skladu s celostno grafično podobo destinacije Idrija. »Z novo celostno grafično podobo Zavoda za turizem Idrija želimo še bolj poudariti, da spada celotna destinacija Idrija pod UNESCO globalni geopark Idrija, katerega upravljalec ZTI je ter izpostaviti njegov pomen tako v domačem okolju, kot tudi širše,« je povedala Valerija Božič, direktorica Zavoda za turizem Idrija.

Hkrati z novim svetom zavoda je zavod za turizem spremenil tudi svojo celostno grafično podobo

V začetku novega leta bo UNESCO globalni geopark Idrija dobil tudi novo spletno stran, ki bo namenjena prav izpostavitvi njegovih posebnosti tako v geološkem kot tudi v turističnem pomenu. Novo spletno stran pa bo dobil tudi Festival idrijske čipke, ki bo v letu 2021 že 40. po vrsti, hkrati z z njegovo okroglo obletnico pa bodo obeležili tudi 145 let Čipkarske šole Idrija.

Na zadnjem zasedanju pa so svetniki v Idriji izvedli še nekaj drugih imenovanj. V svet javnega zavoda Vrtec Idrija je bila namesto Ane Ogrič Lapajne imenovana Nataša Kunc, na višjem sodišču v Novi Gorici bodo kot porotniki delovali Cirila Hladnik, Ciril Hladnik, Jože Kenk, Nada Golja Vastič, Marko Črv in Irena Črv.