Med odpadki pomoč Rdečega križa

Objavljeno: 23. 10. 2020 ob 11:18 - posodobljeno: 23. 10. 2020 ob 21:35 | Damijan Bogataj

Komunalni delavci, ki vsak dan zbirajo odpadke, pri svojem delu srečajo marsikaj. Ko pa so danes prišli v Rudarsko ulico in tam ob zabojnikih za odpadke naleteli na goro še uporabnih živil z oznakami Rdečega križa in Karitasa, so o tem obvestili pristojne.

Avtor obeh fotografij: Damijan Kranjec

Na kraj dogodka so odšli inšpektorji, ki so najdeni material popisali in obvestili Rdeči križ o nenavadni najdbi. Na Območni organizaciji Rdečega križa v Idriji so nam potrdili, da v Rudarski ulici redno oskrbujejo več uporabnikov. Gospa, ki naj bi zavrgla veliko količino še uporabne hrane, je telefonsko redno naročala hrano in prostovoljci Rdečega križa so ji jo tudi dostavljali. Kot je moč sklepati iz zavrženih zavojev, pa ji je hrano dostavljal tudi Karitas. Zakaj se je prejemnica socialne pomoči, ki od Rdečega križa in Karitasa prejema socialno pomoč že več let, odločila za ta korak, na Rdečem križu ne razumejo.

»Naša organizacija mesečno skrbi za okoli 340 posameznikov in družin, ki so po naših merilih upravičeni do redne socialne pomoči v obliki hrane. Stalno se trudimo pomagati ljudem, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Ni nam pa jasno, kaj se je dogajalo v Rudarski ulici. O nastali situaciji smo obvestili Center za socialno delo, ki bo stopil v stik s prejemnico socialne pomoči in v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepal. Obžalujemo, da je do tega prišlo,« je povedala sekretarka Rdečega križa Idrija Tanja Tominec, ki v svoji večletni karieri podobnega primera ne pomni. Na Rdečem križu prosijo občane, da v primeru zaznave zlorabe humanitarne pomoči o tem nemudoma obvestijo pristojne. Socialno pomoč sicer na območjih občin Idrija in Cerkno prejema okoli 840 posameznikov in družin.