Marko Vehar prejel priznanje

Objavljeno: petek, 2. 4. 2021 ob 10:28 | Damijan Bogataj

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob letošnjem dnevu Civilne zaščite podelila najvišja državna priznanja za delo na področju zaščite. Visoko državno priznanje, bronasti znak Civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, je prejel Marko Vehar z Vrsnika. Ker so zaradi epidemije odpovedali državno proslavo s podelitvijo, sta nagrajencu priznanje izročila poveljnik štaba CZ Občine Idrija Boštjan Brelih in župan Tomaž Vencelj.

marko-vehar-2-4-2021.jpg

Marko Vehar se je gasilskim vrstam pridružil že kot pionir v PGD Vrsnik. Po vstopu v operativno enoto je kmalu začel prevzemati funkcije tako na operativnem kot na organizacijskem področju. Leta 1998 je prevzel funkcijo tajnika v PGD Vrsnik in jo opravljal do leta 2008, ko je prevzel vodenje PGD Vrsnik kot poveljnik. V tem mandatu se je društvo operativno in organizacijsko močno razvilo, kar je bilo vidno predvsem v opremljenosti s sodobno gasilsko reševalno opremo in prihodom mladih članov.

Ker so zaradi epidemije odpovedali državno proslavo s podelitvijo, sta nagrajencu priznanje izročila poveljnik štaba CZ Občine Idrija Boštjan Brelih in župan Tomaž Vencelj

marko-vehar-2-4-2021-2.jpg

Vse do danes se je Marko Vehar kot operativni član PGD Vrsnik in član štaba GZ Idrija vedno odzval na vrsto dogodkov, ki so povezani z delovanjem gasilskih enot v sestavu občinskega in regijskega štaba Civilne zaščite na področju zaščite in reševanja. Vseskozi se je tudi izobraževal in dosegel čin višjega gasilskega častnika ter opravil vrsto specialnosti.

Leta 2013 je kot predsednik prevzel vodenje Gasilske zveze Idrija, ki jo vodi še danes. V času njegovega vodenja se je v GZ Idrija vzpostavilo izobraževanje na vseh nivojih, močno se je pomladil vozni park in uredilo delovanje društev na vseh področjih. Zelo intenzivno je vpet v izobraževanje na občinskem, regijskem in državnem nivoju, kot predavatelj in član različnih aktivov. Svoje znanje prenaša na mlade in malo starejše udeležence tečajev in izobraževanj s področja zaščite in reševanja. Na nivoju severno-primorske gasilske regije je aktiven kot član predsedstva regije, kjer je bil med pobudniki in ustanovnimi člani aktiva za izobraževanje. Kot administrator sodeluje na mladinskih tekmovanjih, tekmovanjih v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah in pomaga pri vodenju večjih intervencij ob vzpostavitvi štaba.

»Marko Vehar je kot osebnost in kot operativec človek, ki ga spoštuje in ceni vsak, ki je kadarkoli stopil v kontakt z njim, tako na področju, ki ga pokriva kot strokovnjak kot tudi v zasebnem življenju. Svoje poslanstvo je našel ne le kot gasilec ampak tudi kot človek, ki rad priskoči na pomoč,« je o nagrajencu povedal poveljnik CZ Občine Idrija Boštjan Brelih.

Marko Vehar je kot strokovnjak za varnost pri delu spoštovan in cenjen tudi med sodelavci v podjetju Kolektor EVT.

»35 let delujem kot prostovoljec v sistemu zaščite in reševanja. V tem času sem spoznal ogromno požrtvovalnih tovarišev, ki so vedno pripravljeni pomagati. V Gasilsko zvezo Idrija je vključenih devet društev, v teh pa deluje 336 operativnih gasilcev ter še 853 članov gasilskih društev. Vsi ti so nepogrešljiv del celotnega sistema zaščite in reševanja, ki je uspešen zaradi dobre usposobljenosti in sodelovanja. Funkcijo predsednika opravljam sedaj v drugem mandatu, nagrado pa sprejemam kot priznanje vsem, ki si v naši zvezi prizadevajo za učinkovito, usposobljeno in uspešno delovanje,« je po prejemu nagrade za Idrijske novice povedal nagrajenec.

marko-vehar-2-4-2021-23.jpg