Marjeta Simonič na čelu centra za socialno delo

Idrija, 4. novembra 2019

uredništvo

Marjeta Simonič bo nova pomočnica direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, z enoto v Idriji. S to odločitvijo pristojnih so na zadnjem zasedanju soglašali tudi občinski svetniki v Idriji.

marjeta-simonic-4-11-019.jpg

Centri za socialno delo so temeljito reorganizacijo doživeli 1. oktobra lani, ko so se štirje severnoprimorski centri za socialno delo združili v enoten regijski Center za socialno delo Severna Primorska s sedežem v Novi Gorici. Tega kot v. d. vodi direktorica Patricija Može. Skladno z ustanovitvenimi predpisi so v Idriji, Tolminu, Novi Gorici in Ajdovščini dosedanji centri ohranili poslovne prostore in obseg del, ki so ga že doslej izvajali za občane. Na razpisano prosto mesto pomočnice direktorice in hkrati operativne vodje enote v Idriji se je prijavila Marjeta Simonič, ki je na centru zaposlena že od leta 2012. Prej je vrsto let delala v občinski upravi v Cerknem, kjer se je ukvarjala z družbenimi dejavnostmi. Na mestu pomočnice direktorice bo zamenjala dosedanjo pomočnico Ireno Ogrič, ki se bo čez slab mesec poslovila od delovnega kolektiva, saj izpolnjuje pogoje za redno upokojitev.

Quotation-Marks.jpg

Center za socialno delo je za številne občane in še posebej družine pomemben organ in prav je, da doseženo raven sodelovanja ohranimo tudi v bodoče.

Marjeta Simonič

csd-idrija-4-11-019.jpg

Idrijska enota CSD Severna Primorska / foto vir: zajem zaslona Google Street View

Skladno s statutom svet zavoda imenuje nosilce vodstvenih funkcij tudi na novem regijskem centru za socialno delo. Občine, kjer je sedež enote centra za socialno delo, pa dajejo mnenja o imenovanjih pomočnikov direktorjev. Tako so občinski svetniki v Idriji brez razprave in soglasno potrdili predlog komisije za volitve in imenovanja in izdali pozitivno mnenje k imenovanju Marjete Simonič na mesto pomočnice direktorice. Slednja je v izjavi za Idrijske novice povedala, da si bo sama in skupaj s sodelavci še naprej prizadevala za kakovostno izvajanje programov in storitev v dobrobit občanov. »Center za socialno delo je za številne občane in še posebej družine pomemben organ in prav je, da doseženo raven sodelovanja ohranimo tudi v bodoče,« je še dodala Marjeta Simonič.