ČAS IN LJUDJE

Maja Velikajne znova direktorica varstveno-delovnega centra

Objavljeno: petek, 12. 11. 2021 ob 12:50 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Na nedavni javni razpis za izpraznjeno vodstveno delovno mesto direktorja Varstveno-delovnega centra Vrhnika Idrija se je prijavila samo dosedanja direktorica Maja Velikajne. Svet zavoda jo je izvolil za nov petletni mandat in za soglasje zaprosil še svet Občine Idrija.

Občinski svetniki so o tem predlogu najprej razpravljali na matičnem odboru in na včerajšnji popoldanski seji še na plenarnem zasedanju. Vsi prisotni svetniki so novo imenovanje podprli in s tem izkazali nedeljeno zaupanje in priznanje za uspešno vodenje javnega zavoda.

Kot je v kratki predstavitvi preko sistema Zoom povedala kandidatka, poklicno deluje na področju sociale že polnih 30 let. Zadnjih deset let vodi varstveno-delovni center, ki ima v Idriji svetle in sodobne delovne prostore v Rožni ulici. Vsak dan je v delo zavoda tako ali drugače vključenih 85 odraslih uporabnikov z motnjo v duševnem razvoju. Javni zavod je na tem področju edini, ki sistematično in strokovno skrbi za te uporabnike. Visoke ocene za delo mu dajejo tudi panožne strokovne organizacije, ki spremljajo delovanje in razvoj programov na tem področju.

maja-velikajne-12-11-2021.jpg

Kot je na zasedanju občinskega sveta v Idriji povedala dosedanja in tudi nova direktorica Maja Velikajne, si v bodoče želi več tvornega sodelovanja med zavodom in vsemi nosilci javnih funkcij v lokalnem okolju. Zadnji korak do polnega imenovanja direktorice je v rokah resornega ministra, ki ga bo sveta zavoda sedaj seznanil s potekom postopkov in ga pozval za izdajo soglasja.