Lovci predstavljajo najlepše trofeje

Objavljeno: 14. 2. 2020 ob 14:30 / posodobljeno: 14. 2. 2020 ob 15:12

Razstavni prostor ob Gostilni pri Zagodu bo v prihodnjih dneh prizorišče tradicionalne lovske razstave. Na ogled bodo najlepše trofeje – 167 trofej uplenjenih jelenov, 11 trofej srnjadi, 6 trofej divjega prašiča, 9 trofej gamsa in 1 trofeja medveda. Vse trofeje imajo po kriterijih CIC-a točkovno vrednost za zlato, srebrno ali bronasto medaljo.

Avtor: Damijan Bogataj

lovci----14-2-020.jpg

Kot je v sporočilu za javnost pred odprtjem razstave poudaril Marjan Brus, predsednik Območnega združenja upravljavcev lovišč zahodno-visoko-kraškega lovsko upravljavskega območja, je cilj upravljavcev, z jelenjadjo v osrednjem območju, ohranitev vitalne, zdrave populacije. Izvzem jelenjadi se načrtuje v skladu z določili letnega načrta po spolni in starostni strukturi ob upoštevanju realizacije v preteklem letu. Iz populacije praviloma odvzamejo podpovprečno telesno in trofejno razvite živali. To pomeni, da si lovci prizadevajo za varovanje telesno in tudi po rogovju močneje razvitih osebkov.

Lovci ob tem ugotavljajo, da se v robnem območju nagibajo k večjemu odstrelu živali, saj tam prisotnost jelenjadi ni zaželena. V letu 2019 se je v tem območju izvzelo kar precejšnje število jelenjadi, čemur bi lahko botroval tudi umik jelenjadi pred volkom iz Trnovskega gozda.

Nastanek ideje o potrebi po skupnem in enotnem gospodarjenju z jelenjadjo sega v leto 1982. Enotno in usklajeno gospodarjenje z jelenjadjo in velikimi zvermi na območju visokega krasa, zahodno od avtoceste Logatec – Postojna – Razdrto in naprej do Nove Gorice ter po Soči do Mosta na Soči in nazaj do Vrhnike, zadnja leta daje prave rezultate. Ti se potrjujejo tudi ob vsakoletnem pregledovanju trofej.

lovci--5--14-2-020.jpg
navednice-modre.jpg

Skupaj z načrtovalcem ZGS bomo morali poiskati nek kompromis, ki bo zadovoljiv za vse deležnike v procesu gospodarjenja z divjadjo.

 

Marjan Brus

maro brus-14.2.20.jpg
lovci2-14-2-20.jpg
lovci-14.2-20.jpg

Jelenjadi so lovci v preteklosti posvečali precej pozornosti v smislu zagotavljanja enotnega gospodarjenja na tem območju. Vzpostavljena so bila merila, ki so določala enotno obravnavo v celotnem območju in ta so se skozi leta tudi spreminjala, skladno s predlogi lovskih družin. Marjan Brus še ugotavlja, da je dosledno spoštovanje realizacije spolne in starostne strukture jelenjadi pri odstrelu in ostalih kriterijev privedlo do pozitivnih rezultatov gospodarjenja, ki se kažejo predvsem v pravilnem odstrelu starejših jelenov. »Jelenjad je vrsta, pri kateri se učinki strokovnega dela kažejo predvsem na dolgi rok, zato je potrebna doslednost in vztrajanje pri izvajanju skupnih in enotno dogovorjenih izhodišč in ukrepov,« je še povedal Marjan Brus.

Lovci ugotavljajo, da se v zadnjem času več lovskih družin srečuje z volkom. Ta jim bo v prihodnjih letih redčil določene vrte divjadi.

Razstava pri Zagodu bo na ogled do prihodnjega torka.

»Skupaj z načrtovalcem ZGS bomo morali poiskati nek kompromis, ki bo zadovoljiv za vse deležnike v tem procesu gospodarjenja z divjadjo. Je pa težko, a se bomo potrudili in naša stališča poskušali predvsem podkrepiti s pravimi argumenti in v korist divjadi. Kot vidimo, je zavod za gozdove naredil korak k upoštevanju povratnih informacij iz lovišč.«

Interne komisije po Lovskih družinah so ocenjevale trofeje jelenjadi kvalitetno, tako da je komisija OZUL-a za oceno odstrela in izgub ocenila oziroma preverila samo tiste, ki so v rangu medalje. V komisiji so delovali predsednik Anton Iskra ter člani Primož Bone, Emil Miklavčič, Andrej Brus, Miro Erzetič, Damjan Muznik, Darko Preml in Marjan Peljhan.

lovci razstava 20.jpg