Letos ceneje na dopust?

Objavljeno: ponedeljek, 22. 2. 2021 ob 8:05 | Spletno uredništvo

Kot poroča nacionalni statistični urad, so bile cene storitev pri proizvajalcih v letu 2020 povprečno za 0,8 % višje kot v letu 2019. To je bilo peto zaporedno letno zvišanje cen, saj so se v letu 2016, glede na leto prej, cene zvišale za 0,9 %, v letu 2017 za 1,6 %, v letu 2018 za 1,5 %, v letu 2019 pa kar za 3,8 %.

letalisce-22-2-2021_edited.jpg

Zanimivi so tudi podatki o kvartalnem gibanju cen. Cene storitev pri proizvajalcih so bile v četrtem četrtletju 2020 višje kot v tretjem, in sicer povprečno za 0,3 %. Tudi na četrtletni ravni so se najizraziteje zvišale cene storitev v dejavnosti pomorski promet (za 50,9 %), sledile so cene storitev v dejavnostih v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi (te so bile višje za 3,2 %) ter cene storitev v skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih (za 1,7 %). Najbolj pa so se znižale cene storitev v dejavnosti dajanje v najem in zakup (za 8,8 %), cene storitev v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (za 7,5 %) in cene storitev v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti (za 7,2 %).

V zadnjem letu so se najizraziteje podražile storitve v pomorskem prometu (za 51,8 %), nato v zaposlovalnih dejavnostih (za 8,1 %) ter v varovanju in poizvedovalnih dejavnostih (za 7,9 %). Najizraziteje pocenile pa so se storitve v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnostih (za 9,1 %); sledile so storitve v zračnem prometu (te so se pocenile za 7,1 %) in storitve v drugih strokovnih in tehničnih dejavnostih (za 4,9 %).