LENKA GROŠELJ SKRBI ZA ŠPORT IN DRUŠTVA

IDRIJA, 2. oktobra – Pred dnevi je v občinski upravi prišlo do kadrovskih menjav. Lenka Grošelj iz Spodnje Idrije je po novem svetovalka za družbene dejavnosti in šport.

lenka-groselj---1-10-019.jpg

Lenka Grošelj je na tem delovnem mestu nadomestila Eriko Laharnar, ki je bila v občinski upravi zaposlena praktično celo delovno dobo. Kot občinska štipendistka je dobila delovno mesto še v upravi stare velike občine in ostala v upravi tudi po ustanovitvi občine v današnjih mejah leta 1995. Letos je izpolnila pogoje in se odločila za upokojitev.
Lenka Grošelj bo bdela nad razpisi s področja društev in športa, preko katerih občina iz javnih sredstev namenja denar za delovanje društev ali pa izvajanje projektov po posameznih področjih. Med uslužbenci idrijske občinske uprave ni nov obraz, saj je bila že vrsto let zaposlena na različnih projektih, kjer je spoznavala delovno okolje in aktualno problematiko. Ker je tudi sama kot prostovoljka vpeta v številne programe in društva v Spodnji Idriji, delovanje društev in okolja dobro pozna. To je dobra popotnica, s katero se bo pri svojem novem delu lahko uspešneje soočala s težavami.