Komunalo zapustil tudi finančnik Primož Ržen

Objavljeno: 6. januarja 2020 ob 13:45  / posodobljeno: 6. januarja 2020 ob 13:52

Avtor: Damijan Bogataj

Z današnjim prvim pravim delovnim dnem v letu 2020 operativne posle na idrijski komunali kot v. d. direktor vodi Marjan Mržek iz Idrije. Tako je sklenil nadzorni odbor, ki je po izteku rednega štiriletnega mandata dosedanjega direktorja moral na vodilno mesto javnega podjetja imenovati začasnega direktorja.

page-11.jpg

Marjan Mržek je bil že v prejšnjem razpisu eden od kandidatov za prevzem rednega mandata, a nadzorna komisija mu te priložnosti ni dala. Tako je sedaj še do 13. januarja odprt drugi redni razpis, preko katerega iščejo kandidate za opravljanje te funkcije. Novi v. d. direktor Marjan Mržek in dosedanji direktor Beno Fekonja sta primopredajo poslov opravila ob zaključku starega leta. Vsi postopki so po izjavi očividcev potekali dostojno in skladno s pravili stroke. Sočasno z odhodom Bena Fekonje se je od idrijske komunale poslovil tudi finančnik Primož Ržen, ki je bil desna roka direktorja Bena Fekonje.
Kot je potrdila predsednica nadzornikov Danica Kržišnik, vsa dela na komunali potekajo po ustaljenih shemah, kar velja tudi za delovanje finančne službe. Dela in naloge vodje službe so prevzele redno zaposlene uslužbenke. Kako bo v prihodnje organizirana ta služba, pa bo odvisno od vizije in sheme novega direktorja, ki pa ta trenutek še ni izbran. Po izteku prijavnega roka se bo nadzorni odbor potrudil, da bo čim prej pregledal prispele vloge in z zainteresiranimi kandidati čim prej opravil predstavitvene pogovore. Ti bodo osnova za odločanje o tem, kdo od prijavljenih kandidatov bo vodil javno komunalno podjetje v prihodnjem mandatnem obdobju.