AKTUALNO

Komunalni prispevek po novem

Objavljeno: ponedeljek, 5. 7. 2021 ob 14:00 - zadnja posodobitev: 5. 7. 2021 ob 14:48 | Spletno uredništvo

Tatjana Beden iz občinske službe za okolje in prostor je svetnikom na zadnjem zasedanju predstavila glavne razloge za to, da je Občina Idrija pripravila nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Idrija.

Že v mesecu februarju je občinski svet novi odlok sprejel v prvem branju. V času do drugega branja so pripravljavci v besedilu odloka upoštevali vse pripombe, ki so jih občani in zainteresirane skupine predložile v času do druge obravnave na zasedanju občinskega sveta.

Z novim odlokom je Občina Idrija odpravila razkorak med novo državno zakonodajo in starim občinskim odlokom. Podlaga za izračun višine komunalnega prispevka po novem bosta nov odlok ter državni pravilnik. Ko bo občina sprejela nov občinski prostorski načrt, bo ta osnova za izdelavo novega občinskega elaborata in ko bo tudi ta sprejet, se bodo višine komunalnega prispevka spet spremenile. Do takrat pa bodo na občini višino prispevka izračunavali na podlagi državnega pravilnika.

Občina Idrija vsako leto od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka zbere okoli 80.000 evrov. To so namenska sredstva, ki jih mora občina porabiti za ceste, vodovode ali kanalizacijo.

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

gradnja-hise-komunalni-prispevek-5-7-2021-2.jpg