Kolektor se ne bo več pritožil

Objavljeno: 6. 12. 2019 ob 9:51 / Posodobljeno: 6. 12. 2019 ob 10:27

Avtor: Damijan Bogataj

Kolektor CPG in Kolektor Koling sta se s partnerji potegovala za kopanje druge cevi predora pod Karavankami. Postopki izbiranja so končani in predstavniki države so se odločili, da bo predor vrtalo podjetje Cengiz iz Turčije. Kolektor se ne bo več pritožil.

---

V Turčiji minimalna plača znaša 423 evrov bruto (manj kot 50 odstotkov slovenske, ki znaša 886 evrov bruto), povprečna plača pa 1.292 evrov bruto, v Sloveniji je ta slabih 500 evrov višja (1.730 evrov bruto).

Izbiranje izvajalca po odprtem postopku je teklo skoraj dve leti in prvi ponudbe so potencialni izvajalci oddali že 20. marca 2018. Kolektor CPG se je na razpis prijavil kot vodilni partner v skupini ponudnikov skupaj s partnerjema Yapi Merkezi in Rikom. Vrednost te ponudbe je znašala 109.360.000 evrov brez DDV, najnižja ponudba ponudnika Cengiz pa je znašala 89.255.544,69 evra. Vrednost drugouvrščenega ponudnika JV Gorenjska gradbena družba in Metrostav Češka je znašala 104.355.775,68 evra. Na razpis se je prijavilo devet ponudnikov.

slika (16).png

Ocenjevalo se je osem ponudb in 30. julija lani je naročnik sprejel odločitev, da se javno naročilo odda ponudniku Cengiz za vrednost 89.255.544,69 evra. Če bi na prvem razpisu DARS upošteval odločitev Državne revizijske komisije in Cengiz izločil, bi drugouvrščeno podjetje JV Gorenjska gradbena družba in Metrostav Češka s partnerji za 104 milijone evrov že skoraj leto dni lahko izvajalo dela.
15. februarja 2019 so bile vse ponudbe opredeljene kot nedopustne in DARS je začel nov postopek. Izpeljali so konkurenčni dialog s pogajanji, na katerega je povabil ponudnike po svoji lastni izbiri. Nekatere ponudnike iz prvega odprtega postopka je povabil, drugih pa ne.
25. julija letos je Kolektor CPG v isti sestavi skupne ponudbe, kot v predhodnem odprtem postopku, oddal svojo izhodiščno ceno za pogajanja, ki je brez DDV znašala 120.981.634,10 evra, kar je bilo nekaj manj kot limitirana vrednost naročnika, ki je bila v razpisni dokumentaciji ovrednotena na 121.500.000 evrov, in bil na tej osnovi pozvan na pogajanja.
Kolektor CPG je s partnerji na podlagi minimiziranja stroškov, ki so jih predhodno upoštevali za rizike izvedbe del, ki so zaradi zahtevnih geoloških razmer izredno veliki, ponovno določil minimalno ceno. Končna ponudbena cena je bila sedem milijonov evrov nižja od ponudbene cene iz prvega kroga, ki so jo ponudili v odprtem postopku.

slika (18).png

Kristjan Mugerli, direktor družbe Kolektor CPG d.o.o.

Torej sta možnosti dve: ali je podal v ponudbi lažno izjavo, za kar bi moral biti kaznovan z izločitvijo ponudbe, ali pa laže javnosti in si s takimi populističnimi izjavami o vključevanju slovenskih podjetij išče priljubljenost, vseskozi pa drži figo v žepu, ker ve, da je v ponudbi napisal ravno nasprotno.

izjava Kolektorja

---

Zanimivo je, da je Cengiz svojo ponudbo glede na prvo ponujeno ceno v odprtem postopku celo zvišal za skoraj deset milijonov evrov. Iz tega je torej moč sklepati, da bo turško podjetje odneslo iz Slovenije vsaj deset milijonov evrov dobička, slovenskemu proračunu pa bo pustilo zgolj drobtinice. Če bi dela izvajalo slovensko podjetje, bi pri ceni 102 milijona evrov za državni proračun to pomenilo več kot deset milijonov evrov prihodkov v obliki davkov, prispevkov, ...

Končna cena Kolektorja CPG, dana na pogajanjih, je tako znašala 102.000.825,83 evra brez DDV in je bila torej dobre tri milijone evrov višja od ponudbe Cengiza.
Zanimivo pa je, da je Cengiz svojo ponudbo glede na prvo ponujeno ceno v odprtem postopku celo zvišal za skoraj deset milijonov evrov. »Iz tega lahko torej sklepamo, da bo turško podjetje odneslo iz Slovenije vsaj deset milijonov evrov dobička, slovenskemu proračunu pa bo pustilo zgolj drobtinice. Če bi dela izvajalo slovensko podjetje, bi pri ceni 102 milijona evrov za državni proračun to pomenilo več kot deset milijonov evrov prihodkov v obliki davkov, prispevkov, ...« so te podatke komentirali na sedežu podjetja Kolektor. 
Po pogajanjih je predstavnik tretjeuvrščene Implenie povedal, da s tako nelojalno konkurenco, kot jo izvaja turško podjetje, ne more tekmovati. Kalkulativni elementi turškega podjetja temeljijo na nižjih izhodiščih. Ker ima Turčija nižjo povprečno plačo od Slovenije, lahko v tem primeru govorimo o socialnem dampingu. V Turčiji je minimalna plača 423 evrov bruto (manj kot 50 odstotkov slovenske, ki znaša 886 evrov bruto), povprečna plača pa 1.292 evrov bruto, v Sloveniji je ta slabih 500 evrov višja (1.730 evrov bruto).
Na Kolektorju pa ob tem opozarjajo tudi na to, da po njihovem mnenju Cengiz s svojimi izjavami v medijih zavaja naročnika, državne institucije, politike in javnost s trditvami, da bo sodeloval s slovenskimi podjetji. V ponudbi tega turškega podjetja je jasno in nedvoumno navedeno, da Cengiz ne bo imel podizvajalcev. »Torej sta možnosti dve: ali je podal v ponudbi lažno izjavo, za kar bi moral biti kaznovan z izločitvijo ponudbe, ali pa laže javnosti in si s takimi populističnimi izjavami o vključevanju slovenskih podjetij išče priljubljenost, vseskozi pa drži figo v žepu, ker ve, da je v ponudbi napisal ravno nasprotno,« so te podatke še komentirali na Kolektorju v Idriji.