AKTUALNO

Kmetijski minister Jože Podgoršek v Idrijskih Krnicah

Objavljeno: torek, 9. 11. 2021 ob 12:16 | Avtor besedila: Damijan Bogataj

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je minuli petek obiskal Idrijske Krnice. Na za javnost zaprtem sestanku se je srečal s predstavniki občin Idrija in Cerkno, Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, Kmetijske zadruge Idrija in Zadružne zveze Slovenije.

kmetijski-minister-9-11-2021-2.jpg

Kot so sporočili z ministrstva, se je minister s sodelavci na delovnem srečanju pogovarjal s predstavniki zadruge, kmetij in lokalne skupnosti. Govorili so o temah, ki so pomembne za Idrijsko in Cerkljansko z vidika kmetovanja. Zavzeli so se za vključitev tega območja v krog upravičencev do spodbud, ki bodo namenjene »ekoregijam«, saj je v novem programskem obdobju 2023 – 2027 za vzpostavitev Kratke dobavne verige predvidenih kar 23 milijona evrov. Ob tem pa so opozorili na to, da mora biti ekoregija vzpostavljena na povezanem zaokroženem območju, ki ga povezujejo podoben način kmetovanja, potrebe lokalnega trga in deležnikov ekološkega kmetovanja.

V Občini Idrija beležijo škodo na kmetijskih in gozdnih površinah, pogoste prometne nesreče zaradi trkov z divjimi živalmi, pa tudi primere, ko se divjad pase na urejenih travnikih in poljščinah.

joze-podgorsek-9-11-2021.jpg
navednice-modre_edited.png

Skladno s koncesijskimi pogodbami in Zakonom o divjadi in lovstvu so lovske družine zavezane k uravnavanju populacije in odškodninam v primeru nastajajočih škod. V tem trenutku potekajo razprave za lovsko upravljavske načrte, kjer se bodo kvote za odvzem živali iz naravnega okolja dvignile. Zato vse kmete pozivam k prijavi škode.

JOŽE PODGORŠEK

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministru je direktorica Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije predstavila zamisel o vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine, ki bi spodbujal ribiške projekte na tem območju. Minister je izpostavil, da bo Sektor za ribištvo na ministrstvu v kratkem izvedel sestanke z deležniki, kjer se bodo proučile možnosti za širitev obstoječih ribiških LAS na to območje.

Minister Jože Podgoršek je zbrane seznanil s tem, da se v novem programskem obdobju ukinja fiksni del plačila. To bo po novem odvisno od točk kmetijskih gospodarstev, uvaja pa se tudi drugačen sistem plačevanja kmetom na območjih s težjimi pogoji kmetovanja. V strateškem načrtu 2023-27 je za ta ukrep predvidenih kar 44 milijonov evrov sredstev. »Vpeljale se bodo tudi podpore za proizvodnjo, vezana plačila za krave dojilje in reja govedi. Podpiramo predvsem tiste reje, ki sledijo standardu izbrana kakovost, da vendarle podpiramo v Sloveniji rejeno in predelano hrano. Višjih podpor bodo deležne tudi kmetije, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi iz sklada za podnebje in okolje, eko sheme, kjer bomo nekatere ukrepe izvajali za travniška območja,« je v Idrijskih Krnicah na za javnost sicer zaprtem srečanju povedal minister.

Kot so sporočili iz njegovega kabineta, imajo na območju občine Idrija zadnja leta težave z divjadjo, predvsem z jeleni in divjimi prašiči. Ker je teh živali že odločno preveč, vse pogosteje prihaja do konfliktov. Minister je ob tem dejal, da imamo zakonsko podlago dobro urejeno, potrebno pa jo je izvajati.

kmetijski-minister-9-11-2021.jpg

Na pogovorih je bila izpostavljena tudi problematika kmetij, ki izvajajo dopolnilno dejavnost dolgotrajne oskrbe. Sofinanciranje opravljanja te dejavnosti se izvaja v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. To dopolnilno dejavnost imajo trenutno prijavljeno štiri kmetije na idrijskem območju. Ob tem je bilo pojasnjeno, da bi to težavo poskušali urediti v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, saj so v koalicijskem usklajevanju na resorni ministrstvi (za zdravje in za delo) podali dopolnilne določbe, tako da bi bili vključeni tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Minister Jože Podgoršek si je ogledal kmetiji Pri Kendu in Krnčan, kjer se je iz prve roke seznanil s pogoji in načinom delovanja kmetij na zahtevnih visoko ležečih območjih.